Dokumenty

Zřizovací listina

Výroční zpráva o činnosti školy 2016 - 17


ŠVP pro ZŠ

ŠVP pro MŠ

ŠVP pro ŠD


Školní řád ZŠ

Školní řád MŠ

Vnitřní řád školní družiny

Provozní řád školní jídelny


Žádost o uvolnění žáka ze školy (rtf, pdf)

Rozpočet PO ZŠ a MŠ Postupice 2017

Střednědobý výhled hospodaření PO ZŠ a MŠ Postupice 2018 a 2019

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2019, 2020

Návrh rozpočtu PO ZŠ a MŠ Postupice 2018