Základní škola a Mateřská škola Postupice

 

 

ŠVP PV

 

Od podzimu do léta.

 

 

 

4.9.2017

Obsah:

 

1. Identifikační údaje o mateřské škole

 

2. Obecná charakteristika školy

 

3. Podmínky vzdělávání

 

4. Organizace vzdělávání

 

5. Charakteristika vzdělávacího programu

 

6. Vzdělávací obsah

 

7. Evaluační systém a pedagogická diagnostika

 

 

 

 

 

 

 1. Identifikační údaje

 

1.1 Název vzdělávacího programu

        

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV)

 

,,Od podzimu do léta.“

 

1.2 Předkladatel

 

Základní škola a Mateřská škola Postupice

Školní 153

257 01 Postupice

 

Základní údaje o mateřské škole

 

Adresa:                        Na výsluní 203,257 01 Postupice

Ředitelka školy:          Mgr. Miroslava Ottlová

Telefon:                      317 796 186,

Zastupující učitelka:   Kamila Marešová

Telefon:                      317 796 235

 

1.3   Zřizovatel

 

Název:                       Obec Postupice

                                  Školní 154

                                  257 01 Postupice

 

1.4

 č. j. 96/2017

Platnost dokumentu: od 4. 9. 2017

 

 

 

 

                                     2. Obecná charakteristika školy

 

  MŠ je v klidném prostředí obce, daleko od hlavní silnice, hluku a prašného prostředí a má krásnou a prostornou zahradu, která slouží k vyžití a uvolnění našich dětí Budova je jednopodlažní, postavena svépomocí v osmdesátých letech 20. století. Slavnostní otevření a uvedení do provozu dvoutřídní školy bylo provedeno k 1. 9. 1977.

Po zrušení MŠ Popovice byla MŠ Postupice rozšířena o jednu třídu a její provoz zahájen 18. 9. 1985. Ukončení provozu v této třídě nastalo k 30. 6. 1993, kdy se snížil počet přihlášených dětí do MŠ. Od 1. 9. 2002 byla MŠ zredukována na jednotřídní a od 1. 9. 2006 se stala opět dvoutřídní mateřskou školou. Od září 2015 byla rozšířena o jednu malou třídu ( v prostorách bývalé kuchyně a pozdějších Kostiček - rodinného centra ) s kapacitou 10 dětí od 2 let.

 Pracuje zde 5 pedagogických zaměstnanců a jedna provozní pracovnice.

 

 

 

3.      Podmínky vzdělávání

 

Věcné podmínky

     Všechny  třídy v MŠ jsou situovány stejně: rodiče přicházejí s dětmi do šatny, kde je převléknou. Potom přijdou do třídy a herny.

      Po dohodě s rodiči a s jejich pomocí v podobě ankety jsme třídy pojmenovali. Malá třída s nejmladšími dětmi jsou Jahůdky, střední oddělení Jablíčka a předškolní třída je Třešňová.

     Ve třídách jsou stolečky a židličky, které odpovídají výšce dětí přesně podle hygienických a bezpečnostních požadavků v návaznosti na jejich věk. Skříňky na výtvarné potřeby a knihovna. Vzhledem k tomu, že během prázdnin 2010 došlo k rekonstrukci obou velkých tříd a v létě 2015 k rekonstrukci malé třídy, jsou tyto vybaveny novým a barevným nábytkem plně v souladu se všemi předpisy. Nábytek v herně obsahuje kontejnery na stavebnice, které si děti mohou půjčovat samy, podle vlastní nálady a fantazie. Pouze knihy jsou ve skříňkách a o jejich zapůjčení děti informují učitelku. Pravidla pro zacházení s hračkami a jejich úklidu jsou přesně dána vždy již na začátku školního roku a v jeho průběhu si je neustále opakujeme. V hernách velkých tříd se nachází prostor pro lehátka a lůžkoviny, vše podle hygienických požadavků.

     Jsou zde též žebřiny, lavička, žíněnka, obruče, švihadla, míče, švédská bedna, trampolína – to vše pro tělovýchovné činnosti.

     Stavebnice různých tvarů a druhů; od velkých – jako je Polykarpova a Otčenáškova, přes polystyrénové kostky. Ty se nám podařilo, ve spolupráci s maminkami pošít barevnými látkami, takže děti si s nimi mohou stavět dle vlastní fantazie domy, hrady, garáže, obchody. Zkrátka nabízejí multifunkční využití.

     Drobné stavebnice jako je Seva nebo Kombi, zase procvičují jemnou i hrubou motoriku dětí.

     Nechybí malá ani velká auta, kočárky, panenky, kuchyňka, domeček, Šnek (na procvičování rovnováhy) a Twister.

     V obou velkých třídách je rovněž CD přehrávač a televize. V první třídě k tomu ještě video a PC, ve druhé zase DVD přehrávač. Děti z malé třídy – Jahůdek - mohou kdykoliv podle potřeby navštívit některou ze zbývajích tříd.

     K dispozici jsou též Orfovské nástroje a klavír.

     Velkou oblibu si u dětí získaly tabulky Logico, které jsou určeny věkovému spektru od tří do šesti let. Dále pak dřevěné puzzle, skládačky, doplňovačky, zvukové kostky, děrované kostky, magnetická destička pro sestavení dopravní situace, zvířat v džungli, oblékání během různých ročních období.

     Nechybí samozřejmě jednoduché stolní hry.

     V průběhu celého školního roku se děti aktivně podílejí na výzdobě školy, což zahrnuje šatnu, chodbu, schodiště, vitríny a okna s ohledem na roční období a svátky. Zde vystavujeme výrobky dětí z výtvarných nebo pracovních činností.

     Inventář je přirozeně rozšiřován při obvyklých příležitostech, jako je začátek školního roku a vánoční nadílka.

     Do mateřské školy je pravidelně zván bezpečností technik, který kontroluje, zda jsou splněny všechny bezpečnostní požadavky.

     Podobně jako třídy byla zrekonstruována i školní zahrada. Dosud jsme zde měli dvě pískoviště a zeměkouli, která neodpovídala bezpečnostním předpisům.

     Díky sponzorskému daru jsme mohli zrušit jedno pískoviště a na jeho místě bylo odbornou firmou vybudováno dřevěné dětské hřiště. To obsahuje dvě věže se spojovacím mostíkem, Příslušenstvím jedné je klouzačka a z druhé strany malá lezecká stěna. Příslušenstvím druhé věže je úzká žebřina a z druhé strany malý žebřík. Vše opět přesně podle předpisů a nařízených norem.

     V zadní části zahrady se nachází ještě staré prolézačky, které jsou ovšem, přesně tak jako nové hřiště, kontrolovány bezpečnostním technikem a případné nalezené nedostatky jsou neprodleně odstraněny.

     Zahrada je osázena rostlinami a keři, které jsou při případném požití zdravotně nezávadné a nemohou tak kohokoli ohrozit na životě.

 

Životospráva

Stravování je zajištěno školní jídelnou. Jídelníček sestavuje vedoucí kuchařka, která dbá na jeho správné složení a normování. Strava je tedy plnohodnotná a vyvážená přesně podle příslušných předpisů.

     Pitný režim je zajištěn během celého pobytu dítěte v MŠ. Konvice s čajem jsou na přípravním vozíčku ve třídě spolu s hrnečky a děti se mohou chodit napít podle vlastní potřeby.

     U malých dětí nalévá pití učitelka a asistuje při něm. Předškoláci se mohou napít podle vlastní libosti, hrnečky si dojdou samostatně vypláchnout a zase je odloží zpátky na stoleček. Učitelka tak kontroluje pouze doplňování čaje.

     Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly tak, aby děti nejedly ani příliš brzy po sobě, ani aby nepocítily hlad.

     Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stolování. Děti mladší věkové skupiny používají lžíci, starší začínají jíst příborem.

     Pedagogové poskytují dětem přirozený vzor a to tak, že s nimi obědvají u stolečků, průběžně je obcházejí a pomáhají při používání příboru.

     Svačiny i obědy přiváží školnice ze školní kuchyně. Po rozdání obědů v přízemních třídách jsou várnice s jídlem vyvezeny výtahem do horní třídy.

     Výtah je výtahovým technikem kontrolován vždy po šesti měsících.

 

Psychosociální podmínky:

 

Psychohygiena:

 

Organizace režimu dne

Provozní doba je od pondělí do pátku od 6:30 do 16:45 hodin.

 

 Všechny děti  se schází od 6,30 ve 2. nebo 3.třídě. V 7,00 přichází učitelky na druhou ranní směnu a děti se rozdělí do svých tříd.

 Učitelky na odpolední směnu přicházejí ve 12.30 a vzájemně si předáváme informace z předešlého odpoledne a aktuálního dopoledne.

 


REŽIM  DNE  -  TŘEŠŇOVÁ  TŘÍDA

 

 

 

6:30 – 8:20              ranní hry a dovednosti, individuální práce, grafomotorická a jazyková                   

                                cvičení

 

8:20 -  8:55              úklid hraček, komunitní kruh, zpěv s klavírem

 

8:55 -  9:15              ranní cvičení

 

9:15 – 9:30              hygiena, svačina,hygiena

 

9:30 – 10:00             řízené činnosti

 

10:00 – 10:15           převlékání na pobyt venku

 

10:15 – 12:15          pobyt venku

 

12:15 – 12:50          převlékání, hygiena, oběd

 

12:50 – 14:30          hygiena, příprava na odpočinek, četba pohádky, odpočinek

                                (po 45 minutách si nespící děti mohou půjčit knížky nebo dětské  

                                 časopisy na prohlížení, dokončují si výtvarné práce)

14:30 – 14:40          převlékání, hygiena

 

14:40 – 15:00          svačina

 

15:00 – 16:45          odpolední zájmové činnosti dětí                       

        

 

 

                                 REŽIM DNE – JABLÍČKOVÁ TŘÍDA

 

 

6:30 – 8:10             ranní hry a aktivity, individuální práce                   

                          

8:10 -  8:45             úklid hraček, komunitní kruh, jazyková chvilka, čtení, říkanky, zpěv

 

8:45 -  9:05             ranní cvičení

 

9:05 – 9:20              hygiena, svačina, hygiena

 

9:20 – 9:50             řízené činnosti

 

  9:50 – 10:05           převlékání na pobyt venku

 

10:05 – 12:05          pobyt venku

 

12:05 – 12:45          převlékání, hygiena, oběd, odchod dětí

 

12:45 – 14:30          hygiena, příprava na odpočinek, četba pohádky, odpočinek

                               

14:30 – 14:40          převlékání, hygiena

 

14:40 – 15:00          svačina

 

15:00 – 16:45          odpolední zájmové činnosti dětí      

 

 

                      

   

                             REŽIM DNE – JAHŮDKOVÁ TŘÍDA

 

 

  6:30 – 9:10         scházení dětí, ranní hry, spontánní činnosti, individuální práce, relaxační

                              chvilky s hudbou, čtení pohádek, vyprávění smyslové hry, ranní cvičení

                              s hudbou, náčiním, hudebně-pohybové hry, společné činnosti, aktivity

                              denního programu

 

 9:10 – 9:30          hygiena, svačina, hygiena

 

 9:30 – 9:40          převlékání

 

 9:40  – 11:40       pobyt venku

 

 11:40 – 12:40      hygiena, oběd, volné hry, odchod dětí domů, přesun do Jablíčkové třídy

 

 12:40 – 14:30      hygiena, četba pohádky, odpočinek

 

 14:30 – 14:40      převlékání, hygiena

 

 14:40 – 15:00     svačina

 

15:00 – 16:45     odpolední zájmové činnosti dětí   

 

 

Činnosti v Jahůdkové třídě budou prováděny dle počtu dětí, individuálních potřeb a možností dětí. V případě nepřítomnosti chůvy bude režim upraven dle potřeb a možností dětí. 

 

                  

Řízení školy

 

      Ředitelkou ZŠ a MŠ je Mgr. Miroslava Ottlová, která hodnotí a kontroluje práci pedagogů a zastupující učitelky v MŠ. A to jak přímými hospitacemi, tak i rozhovory s rodiči, např. při schůzkách Záškoláka v ZŠ. Nástroji pro řízení jsou i vnitřní řády a směrnice vydané ředitelkou školy.

     Zastupující učitelkou pro MŠ je Kamila Marešová. Je pověřena řízením MŠ. Vede další 4 učitelky a uklízečku. Spolupracuje s ředitelkou  a ekonomkou školy.

     Informace si předáváme na pedagogických radách ústně nebo při krátkých schůzkách s p. ředitelkou ve škole. Využíváme maily, drobné doplňující informace vyřizujeme telefonicky.

     Spolupráce se zřizovatelem je, v našem případě, většinou nepřímá, právě přes paní ředitelku.

 

 

Personální zajištění MŠ

 

Kromě jedné jsou všechny pedagogické síly ve školce kvalifikovány k práci v MŠ.

Ředitelka školy vytváří podmínky pro profesionalizaci pracovního týmu. Učitelky včetně ředitelky se aktivně účastní vzdělávacích akcí.

 

 

Kapacita školy    -    60 dětí

Provoz MŠ          -    od 6:30 do 16:45 hodin

Počet pedagogických zaměstnanců je 5

Počet provozních zaměstnanců – 1 ( + 1 dochází ze školy na dopoledne )

 

Mateřská škola je zařazena do sítě škol, školských a předškolních zařízení od 22. 3. 1996.

 

 

 Zúčastňujeme se dalšího vzdělávání ve formě seminářů. Obvykle využíváme nabídky Pedagogického centra v Praze nebo PPP v Benešově a to podle vlastního zájmu nebo podle toho, kde cítíme své rezervy. Čerpáme z odborné literatury, pravidelně nám chodí časopisy Učitelské noviny, Informatorium . Využíváme také informace z odborných článků na internetu.

 

Spoluúčast rodičů

 

 

Klub rodičů

 

    V klubu rodičů jsou zastoupeni rodiče všech dětí zapsaných v MŠ. Scházíme se pravidelně nejméně dvakrát do roka. První schůzka obvykle připadá na první týden v září, kde jsou všichni informováni o plánech pro aktuální školní rok – plavání, besídky, divadla, výlety, Škola nanečisto, zápis do ZŠ i do MŠ, apod.

     Noví rodiče získají informace o tom, co děti v mateřské škole potřebují a zejména o adaptaci.

     Schvalujeme zde finanční příspěvky do SRPDŠ, dárky pro předškoláky, příspěvky ve formě papírových kapesníčků atd. Vyslechneme návrhy rodičů na výlety a zajímavé akce.

     Rodiče se mohou vyjádřit k provozu MŠ, k pedagogům. Každý rodič se může kdykoliv zastavit za příslušnou třídní učitelkou a dojednat si s ní konzultaci.

 

Plán spolupráce s klubem rodičů:

Termíny schůzek:

září – první týden zahajovací

listopad, prosinec, únor, duben, květen, červen – setkání při mimořádných akcích školy

nepravidelná setkání podle potřeby se zástupci rodičů

 

Organizace a program schůzek:

 

se ZŠ:

 

 

4.      Organizace vzdělávání

 

     Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 2,5 roku a to vždy v souladu se zákonem. O přijetí rozhoduje ředitelka ZŠ a MŠ Postupice po předložení Přihlášek do MŠ učitelkou pověřenou vedením. Přihlášky rodiče vyplňují při Zápisu do MŠ.

     Nástup dětí je obvykle k 1. září a rodičům nabízíme tzv. adaptační dobu. Během té mohou rodiče být se svými dětmi ve třídě nebo je vyzvedávat v průběhu dopoledne vždy podle individuálních potřeb. Snažíme se však vyvarovat opačnému efektu: aby si děti nezvykly na školku s maminkou.

    Rozvojové předpoklady a možnosti dětí vyžadují uplatňovat v předškolním vzdělávání odpovídající metody a formy práce. Proto jsou využívány metody prožitkového učení. Hry a činnosti jsou založeny na přímých zážitcích. Je podporována dětská zvědavost, potřeba objevovat a podněcována radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové. Je využíváno spontánních nápadů dětí a je jím poskytován dostatek prostoru. Učební aktivity proto především probíhají formou nezávazné dětské hry na základě jejich zájmu a vlastní volby.

V dostatečné míře je uplatňováno situační učení. Dítě se tak učí v okamžiku, kdy dovednosti a poznatky potřebuje a lépe tak chápe jejich smysl.

Další specifickou formou, kterou v předškolním vzdělávání využíváme, je didakticky zacílená činnost, která je dítěti nabízena a v níž je zastoupeno spontánní a záměrné učení. Tyto činnosti zpravidla probíhají v menší skupině či individuálně.

   Didaktický styl vzdělávání dětí v MŠ je založen na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte. Učitelka probouzí aktivní zájem.

   Mateřská škola v současné době čítá tři třídy. Pro nejmladší děti ve věku od 2,5 do 3 let byla zrekonstruována bývalá kuchyně, později zázemí pro Kostičky (rodinné centrum) a to s kapacitou deset dětí. Učitelka si po konzultaci s rodiči zvolila pro svou třídu název Jahůdky, příp. Jahůdková třída.

 

   Vnitřní uspořádání školy

Jahůdková třída má kapacitu 10 dětí, zbylé dvě třídy jsou obvykle naplňovány do počtu 25 dětí. Umístění dětí do jednotlivých tříd je prováděno zastupující učitelkou.

Žádná třída nemá specifické zaměření.

  Jahůdková třída má vstup z druhé strany budovy, má tedy vlastní vchod. Hned za dveřmi je šatna, kde rodiče děti převléknou a doprovodí do třídy. Každé dítě má svou značku. Jsou zde zapsány nejmladší děti. Důraz je tedy kladen v první řadě na adaptaci. Aby dítě vůbec dokázalo zvládnout svůj pobyt ve školce bez maminky. Dále na drobné činnosti sebeobsluhy (aby si dítě řeklo na záchod, vysmrkat ). Od počátku učíme děti naslouchat pokynům učitelky, dokázat sedět při jídle, alespoň částečně se samo najíst. Samozřejmě děti v případě potřeby dokrmujeme

  V přízemí se nachází bývalá 1. třída, nyní Jablíčková, do které se vstupuje hlavními dveřmi. Rodiče musí zazvonit na domácí telefon a když se ohlásí, učitelka jim bzučákem otevře.

 Do Jablíček docházejí zpravidla děti, které jsou ve věku 3,5 – 4,5 let.

 Na začátku školního roku je vždy nejdůležitější adaptovat všechny děti na nové prostředí a citlivým přístupem nahradit rodinné zázemí a zejména maminku. Některé děti sem přicházejí z Jahůdek, ale některé rovnou z rodiny a nikdy do MŠ nechodily.

     V průběhu roku se děti seznamují se základy výtvarných, pracovních a tělovýchovných činností, učí se základní barvy, poznávají zvířata, seznamují se s rozdíly mezi ročními obdobími nebo s číselnou řadou. To vše v souladu s ŠVP. Ve třídě je instalován PC, na kterém mohou děti získávat základy a dochází sem i předškoláci, vždy podle momentální nálady.

     V prvním patře je bývalá 2. třída, nyní Třešňová. Hlavní vstup je stejný jako do Jablíček.  I tady je obvykle zapsáno 24 dětí ve věku od 4,5 do 6,5 let.

     Předškolní děti se zde nenásilně připravují na vstup do ZŠ. Základní poznatky a dovednosti jsou zde prohlubovány hravou formou vždy s důrazem na individualitu a osobnost dítěte. Děti se učí rozlišovat exotická a hospodářská zvířata, jaký dávají užitek, učí se pojmenovat samce, samici a mládě, popsat rozdíly mezi ročními obdobími a barvu, která ho charakterizuje. Rozlišují geometrické tvary, prohlubují znalosti a orientaci v číselné řadě, učí se rozlišovat a slyšet první a poslední písmenko ve slově, vytleskat slabiky, vyprávět zážitek, převyprávět text, hrají hry na posílení paměti. Děti jsou zde zvyklé pracovat ve skupinách nebo individuálně s učitelkou.

     Jelikož jsou již starší, podnikáme s nimi výlety i v průběhu školního roku, zpravidla do Vlašimi na zajímavá divadelní představení. Jezdíme vlakem.

     Do tříd jsou děti zařazovány zpravidla podle věku, ale vycházíme vstříc i případným žádostem rodičů na zařazení do jiné třídy, například s ohledem na sourozenecké vazby.

 

 

Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                                                                                                                                    

  Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.  Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte. Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje škola a školské zařízení.
   Zvolené metody práce podporují kvalitu poznávacích procesů dítěte, respektují míru nadání a jeho specifika.
Orientují se na rozvíjení informačně receptivních metod zaměřených na rozvoj vnímání, na práci s textem a obrazem, dále na reproduktivní metody upevňující zapamatování, které vedou k osvojování vědomostí a dovedností pomocí opakování a procvičování.
Aktivizují a motivují dítě, upevňují pracovní návyky.
Klade se důraz na individuální přístup.
Volí se taková forma práce, která umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby, respektování pracovního tempa dítěte, stanovení odlišných časových limitů pro plnění úkolů.  Komunikací se ŠPZ byla pověřena zástupkyně ředitelky pro MŠ p. Kamila Marešová

 

 

 

 

Podmínky vzdělávání dětí nadaných

     Nadaným dítětem se rozumí jedinec, který při adekvátní stimulaci vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, intelektových činností nebo v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.
   Za mimořádně nadaného žáka se v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. považuje dítě, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.

Podpůrná opatření v mateřské škole budou spočívat v:

a.       předčasném nástupu dítěte ke školní docházce; 

b.      vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více okruzích

c.      obohacování vzdělávacího obsahu;

d.      zadávání specifických úkolů,  kombinovaných výtvarných technik       

e.      nabídka dalších zájmových aktivit

     Pokud takové dítě pedagog identifikuje, postupuje obdobně jako u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP a IVP nadaného a mimořádně nadaného dítěte jsou stejná jako u těchto dětí.

 

Podmínky vzdělávání dětí od 2 do 3 let

 

V září 2015 byla v naší MŠ otevřena tzv. malá třída pro děti ve věku od 2 do 3 let, kterou paní učitelka po dohodě s rodiči a v souladu s názvy ostatních dvou tříd, pojmenoval Jahůdková, příp. Jahůdky. Její kapacita je 10 dětí.

Rodiče vstupují zadní částí budovy, kde hned za dveřmi mají šatnu se zázemím pro děti.

Třída je vybavena bezpečnými hračkami a pomůckami, které jsou vhodné pro děti tohoto věku : velká auta, panenky, dřevěné puzzle velkého formátu, velké Lego – Duplo.

Děti zde mají odpočívací koutek, aby se, v případě potřeby mohly odpoutat od kolektivu a podle potřeby si odpočinout.

Prostředí třídy je upraveno tak, že paní učitelka všechny děti vidí. Jedná se o celý prostor, který je na hrací část oddělen pomyslně kobercem. Zde si děti staví, skládají. V koutku je odpočinková zóna. Pracovní část tvoří dva stolečky z boku koberce. Zde děti kreslí, učí se používat barvy a štětce.

Umývarna a toalety sousedí s třídou a vše odpovídá hygienickým normám a předpisům.

Režim dne byl upraven tak, aby potřebám dětí této věkové skupiny vyhovoval. Zejména se jedná o to, aby děti měly na všechny činnosti dost času, aby se na ně nechvátalo a mohly provádět všechny činnosti tempem, které jim vyhovuje.

Jsou zde nastavena pravidla pro pozvolnou individuální adaptaci podle potřeb dětí a ve spolupráci s jejich rodiči.

Děti si mohou do školky přinést bezpečné hračky, ke kterým mají citovou vazbu a jsou na ně zvyklé ( např.plyšáka, panenku, polštářek ).

Veškeré vzdělávací činnosti se odvíjejí od momentální nálady dítěte. Pokud se někomu nechce, paní učitelka je nenutí. Stává se, že tyto děti mají třeba od rána uplakanou náladu, takže je paní učitelka chová, rozmlouvá s nimi, má je na klíně a teprve po chvíli, když dítě uklidní, snaží se je získat pro danou činnost. Paní učitelka je laskavá, ale důsledná, děti emočně podporuje a zajišťuje jim pocit bezpečí.

 

Povinné vzdělávání

 

Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které do začátku školního roku dovrší pěti let. Tato povinnost se zavádí od školního roku 2017/2018. Termín pro začátek povinnosti je pro tento školní rok 2017/2018 od 4. září.

Novela školského zákona stanoví v § 34a odst. 4 školského zákona podrobnosti omlouvání takto: „Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve zdělávání stanoví Školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.“

 

 

5.      Charakteristika ŠVP

 

 V duchu citátu Roberta Fulghuma : „Vše, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole“ klademe důraz na osvojení základů morálních hodnot. Protože pokud žije dítě v přátelském prostředí, naučí se mít rádo, pokud bude chváleno, bude umět ocenit, pokud bude žít v prostředí slušnosti, naučí se být čestné a přátelské. Bude tolerantní, zdravě sebevědomé a trpělivé. A takoví lidé bývají šťastní.

 Naším cílem je, aby dítě prožilo šťastné a spokojené dětství, aby bylo samostatné a umělo se samostatně projevovat. Aby bylo zdravé tělesně i duševně. Aby získalo správné dovednosti a návyky. Aby mělo potřebu pomáhat druhým.

 Dále klademe důraz na ohleduplné chování ke svému okolí a i s ohledem na místo, ve kterém děti vyrůstají, na citlivé chování a lásku k přírodě a zvířatům.

 

Dosáhneme toho takto - u každého dítěte budeme přihlížet k jeho individuálním schopnostem, potřebám a zájmům

                         -  při výchově a vzdělávání budeme co nejvíce spolupracovat s rodiči

                         -  budeme se snažit v maximální možné míře rozvíjet prosociální chování a schopnosti empatie, schopnost vyjadřovat své emoce a ztotožnit se s pocity druhých

 

Vize mateřské školy

-         chceme maximálně rozvíjet individuální schopnosti dítěte vzhledem k jeho možnostem

-         chceme dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby v rámci svých možností získalo fyzickou, psychickou a sociální samostatnost

-         chceme poskytovat kvalitní služby na vysoké profesionální úrovni

 

-         chceme být pro rodiče rovnocennými partnery

 

Metody a formy vzdělávání

-         podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat

-         využíváme spontánních nápadů dětí a poskytujeme jim dostatek prostoru pro jejich vlastní aktivity a plány

-         vyvažujeme spontánní a řízené aktivity

 

Hra - rozvíjí všechny schopnosti předškolního dítěte

-         dítě se efektivně učí, získává nové zkušenosti, rozvíjí svou představivost a fantazii

Prožitek - děti se učí především svou vlastní prožitou zkušeností, proto jsou vzdělávací činnosti založeny na přímých zážitcích a zkušeností dětí

Integrované učení – vzdělávání probíhá na základě integrovaných bloků

Hrací koutky, práce ve skupině - děti se učí, že každá věc má své místo, lépe se orientují v prostředí třídy a učí se zodpovědnosti

Mají:  možnost výběru činností – samostatné rozhodování, zodpovědnost

           možnost pracovat ve skupině – učí se navzájem si pomáhat

           možnost výběru materiálu – rozvíjí tvořivost a samostatnost

Ranní kruh: je společné posezení na koberci, kdy se děti učí sdělovat své zážitky ostatním, naslouchat jeden druhému, nechat se navzájem domluvit a podobně. Je zde prostor pro rozvíjení vzájemných vztahů mezi dětmi

Motivace: motivací navodí učitelka zájem dětí

Osobní vzor – pozorování. Buďme proto dětem vzorem, pokud je k něčemu nabádáme, chovejme se také podle toho

 

 

 

 

6.      Vzdělávací obsah

 

Předškolní vzdělávání:

 

 Cíle předškolního vzdělávání

 

 Předškolní vzdělávání má doplňovat rodinnou výchovu a pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Má smysluplně obohacovat denní program dítěte v průběhu jeho předškolních let a poskytovat dítěti odbornou péči. Mělo by usilovat, aby první vzdělávací krůčky dítěte byly stavěny na promyšleném odborně podepřeném hodnotně založeném základě, aby čas prožitý v MŠ byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání.

 Úkolem předškolního vzdělávání je proto rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit dítě žít ve společnosti  ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty uznávané touto společností.

 Důležitým úkolem je také vytvářet dobré předpoklady pro individuální rozvojové možnosti dětí a umožňovat tak každému dítěti dospět v době, kdy opouští MŠ k takové úrovni, která je pro dítě individuálně dosažitelná.

 Na základě dlouhodobého a každodenního styku s dítětem i jeho rodiči plní předškolní vzdělávání i úkol diagnostický, zejména ve vztahu k dětem se speciálními potřebami. Dětem, které to potřebují (dětem s nerovnoměrnostmi ve vývoji, dětem se zdravotním postižením, sociálním znevýhodněním), má předškolní vzdělávání, na základě znalosti aktuální úrovně rozvoje dítěte i jeho dalších rozvojových možností, poskytovat včasnou speciálně pedagogickou péči a tím zlepšovat jejich životní i vzdělávací šance.

Specifické cíle

I. oblast:    Dítě a jeho tělo

záměrem oblasti biologické je podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost, podporovat rozvoj pohybových i manipulačních dovedností, učit samoobslužným dovednostem a zdravým životním návykům.

II. oblast:  Dítě a jeho psychika

záměrem je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj intelektu, řeči a jazyka, emoční inteligence, citů a vůle sebevyjádření a povzbuzovat v dalším rozvoji, poznání a učení.

III. oblast:  Dítě a ten druhý

záměrem je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

IV. oblast:  Dítě a společnost

záměrem je uvést dítě do společnosti ostatních lidí, do světa kultury a umění, pomoci dětem osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijmout základní morální i etické hodnoty.

 

 

V. oblast:  Dítě a svět

záměrem je založit u dítěte povědomí o okolním světě a jeho dění.O vlivu člověka na životní prostředí.

 

 

 

Rámcové cíle

 

Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání.

 

 

 • dostatek informačních zdrojů
 • propojit informace se skutečným životem
 • práce v motivujícím prostředí
 • převaha kladného hodnocení

Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.

 • atmosféra přátelství
 • dodržování stanovených pravidel
 • utváření ohleduplného a citlivého vztahu k lidem
 • poznávání přírody
 • pomoc v nouzi

Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost.

 • vhodná organizace denního režimu
 • bezpečnost, estetičnost a čistota prostředí
 • hygienické a stravovací návyky
 • prevence násilí
 • relaxace
 • respektování individuálních potřeb
 • osvojování základních pracovních dovedností
 • integrace žáků vyžadující péči, ohleduplnost k slabším, pomoc starším

 

Kompetence

Dosažitelná úroveň

dítě ukončující předškolní vzdělávání

Kompetence k učení

 • objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích
 • má základní poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky
 • o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí
 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvíjí úsilí, soustředí se na činnost; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů
 • odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje pokroky a oceňovat výkony druhých
 • pokud se mu dostává uznání, učí se s chutí

Kompetence k řešení problémů

 • všímá si dění i problémů v okolí
 • řeší problémy, na které stačí; známé situace se snaží řešit samostatně, náročnější s oporou
 • postupuje cestou pokusu a omylu, spontánně vymýšlí nová řešení, využívá při tom dosavadních zkušeností
 • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů
 • rozlišuje řešení, která vedou k cíli a která nejsou funkční a dokáže mezi nimi volit
 • chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné řešení je naopak výhodou,uvědomuje si,že může situaci ovlivnit
 • nebojí se chybovat, pokud nachází ocenění za úspěch i za snahu

Kompetence komunikativní

 

 

 

 

 

 

 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, vede smysluplný dialog
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými)
 • domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly
 • v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými
 • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
 • ví, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit

 

 

Kompetence sociální a personální

 • samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
 • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází v okolí
 • spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá zdůvodněné povinnosti, dodržuje dohodnutá pravidla
 • při setkání s neznámými lidmi se chová obezřetně, nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout
 • je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem
 • chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou, dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte

Kompetence činnostní a občanské

 • svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 • dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky
 • odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale dokáže také měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem
 • chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí odpovídá
 • zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje
 • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami, i co je s nimi v rozporu a snaží se podle toho chovat
 • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu
 • ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit
 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých

 

 

 

Integrované bloky

 

ZÁŘÍ  -  VÍTÁME TĚ VE ŠKOLCE

 

Učitelka sleduje adaptaci u nových dětí a opětovné sjednocení kolektivu po prázdninách. Nové děti by měly mít dostatek času na seznámení s novým prostředím, učitelkou a novými kamarády. Přiměřeným a přitažlivým způsobem budeme vytvářet základní pravidla vzájemných vztahů, chování a komunikace, která budou platit společně pro děti ve všech třídách, ale i pro zaměstnance MŠ a rodiče.

 

 1. Biologická oblast (bio) – vytvářet si základy hygienických návyků
 2. Psychologická oblast (psy) - získávat citovou samostatnost
 3. Interpersonální oblast (inter) - seznamování a vytváření pravidel chování ve třídě
 4. Sociálně-kulturní oblast (soc) – správně oslovovat zaměstnance školy
 5. Environmentální oblast ( env) - orientovat se v prostředí školky 

 

 

 

 

ŘÍJEN  -  BARVY PODZIMU

Zaměříme se na poznávání přírody a světa zvířat. Budeme pozorovat změny v přírodě zejména prostřednictvím vycházek do lesa, tvary a měnící se barvu listů. Budeme si povídat o tom, proč se zvířata ukládají k zimnímu spánku.

 

1.      Bio - rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé motoriky

2.      Psy – vyhledat barvu nebo tvar v přírodě podle zadání

3.      Soc – umět pomoct kamarádovi

4.      Env – umět pojmenovat změny v přírodě

 

 

 

 

 

LISTOPAD  -  VĚCI A PŘEDMĚTY KOLEM NÁS

Učitelka vede děti k tomu, aby si uvědomily, že všechno má svůj význam, Děti si budou osvojovat poznatky o věcech a předmětech, které je obklopují – barvy, tvary, vlastnosti.Budeme poznávát naši obec, hlavní město, poslechneme si hymnu.  

1.      Bio – procvičovat běh v kruhu i v zástupu

2.      Psy – porovnávání různého množství

3.      Soc – umět pojmenovat obec, kam chodíme do školky

4.      Int - rozvíjet schopnosti vytvářet citové vztahy

5.      Env -  seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije

 

 

 

 

 

PROSINEC  -  KOUZELNÁ ZIMA

      Učitelka se zaměří na oživení lidových zvyků a tradic. Budeme vyrábět dárky pro rodiče a prarodiče, poslouchat koledy, nacvičovat vánoční besídku

1.    Psy - rozvoj komunikativních dovedností

2.    Psy - rozvoj tvořivosti

3.    Soc – rozvíjení základních kulturně společenských postojů, vánoční zvyky a tradice

4.    Int - rozvíjení prosociálních postojů - citlivost, tolerance

5.    Bio - rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti koordinace

 

LEDEN  -  PŘÍRODA SPÍ

    Na vycházkách budeme pozorovat kouzlo zimní přírody, stavět sněhuláky, pozorovat stopy zvěře. Ve školce budeme zkoumat z čeho je sníh a led. Nezapomene na ptáčky a připravíme jim něco do krmítka. Děti by si měly uvědomit význam zvířat pro člověka a nutnost starat se o ně

 1. Bio - zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky ruky, koordinace
 2. Psy – rozvoj řečových dovedností
 3. Int - posilovat prosociální vztahy ve třídě, vzájemně si pomáhat
 4. Env - rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám

 

 

 

 

ÚNOR  -  KARNEVALOVÉ A MASOPUSTNÍ VESELÍ

       Budeme podporovat další zimní tradici, kterou jsou masopusty a karnevaly. Nakreslíme si masky a některé i vyrobíme

 1. Bio  –  procvičovat prostorovou orientaci
 2. Psy – procvičovat rozlišování hlásky na konci slova
 3. Int – rozvíjet komunikativní dovednosti
 4. Soc – učit se vnímat kulturní podněty
 5. Env – umět pojmenovat nebezpečí

 

 

 

 

BŘEZEN  -  JARNÍ PROBOUZENÍ PŘÍRODY

Budeme sledovat, jak se příroda  začíná probouzet. S dětmi budeme pozorovat změny počasí a  přírody. Jak se pozná, že už je jaro?

 1. Psy - rozvíjet smyslové vnímání, pozornost, pozorování, paměť
 2. Psy – dbát na správnou výslovnost
 3. Int – snažit se uplatňovat neverbální komunikaci
 4. Soc – pomáhat při výzdobě třídy
 5. Bio – snažit se pohybovat v rytmu hudby

 

 

 

DUBEN  -  MOJE TĚLO

Děti si budou osvojovat poznatky o svém těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich významu. Budeme sportovat, učit se správně dýchat a jíst zdravě. Seznámíme se s další tradicí - Velikonocemi

 1. Bio - osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech
 2. Env - rozpoznávat co je nebezpečné (předměty, zdraví ohrožující látky, přírodní jevy)
 3. Soc – mít elementární povědomost o tom, jak přichází dítě na svět
 4. Psy – umět rozlišit pohlaví
 5. Int -  posilovat chování k ostatním dětem, snažit se hodnotit chování své i druhých

 

 

 

 

KVĚTEN  -  JÁ A MOJE RODINA

Zaměříme se na vztahy k rodičům a prarodičům, podporujeme děti k respektu ke všem členům rodiny. Zdůrazníme oslavy Svátku matek, vyrobíme mamince dárek, vyzdobíme jim školku

 1. Bio – snažit se podle chuti poznat některé potraviny
 2. Int - rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a plně prožívat
 3. Psy – rozvoj jazykových dovedností
 4. Env – osvojování elementárních poznatků o rodině
 5. Soc – snažit se pojmenovat činnost rodičů v zaměstnání

 

 

 

ČERVEN  -  ZÁBAVA,HRY VENKU, VÝLETY

Zaměřujeme se zejména na dodržování pravidel, na to, aby děti hrály čestně

 1. Bio – rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
 2. Psy – umět se představit, neostýchat se
 3. Int – snažit se uplatňovat neverbální komunikaci
 4. Soc – rozvoj zájmu o roli školáka
 5. Env – rozvoj povědomí o průběhu lidského života

 

 

 

 

 

 Akce organizované ZŠ a MŠ

 

 


OČEKÁVANÉ  VÝSTUPY  -  ZÁŘÍ – Vítáme tě ve školce

Oblasti

BIOLOGICKÁ

PSYCHOLOGICKÁ

INTERPERSONÁLNÍ

SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ

ENVIRONMENTÁLNÍ

- koordinuje pohyby se zrakovým vnímáním

-provádí činnosti podporující zdraví

-správně stoluje

-samostatně se obléká

-napodobuje sportovní činnosti

-zlepšuje koordinaci těla

-umí říct své křestní jméno

-orientuje se v prostoru MŠ

-všímá si věcí, lidí a dějů kolem sebe

-je seznámeno se základními společenskými normami komunikace

-umí pojmenovat své kamarády

-chce spolupracovat

-zná dohodnutá pravidla společného soužití ve skupině

-znát činnosti jednotlivých zaměstnanců MŠ

-vyhledává společnost dětí

-správně oslovuje zaměstnance školy

-respektuje pravidla

-ví, že každá lidská aktivita má svůj význam

-vnímá odlišnosti jako přirozený stav

 

Činnosti:

 

 

 

 

 

 

OČEKÁVANÉ  VÝSTUPY  -  ŘÍJEN – Barvy podzimu

Oblasti

BIOLOGICKÁ

PSYCHOLOGICKÁ

INTERPERSONÁLNÍ

SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ

ENVIRONMENTÁLNÍ

-zaujímat pozitivní postoj k pohybu

-zvládnout základní pohybové dovednosti

-ovládat a zdokonalovat jemnou motoriku

-znát pravidla bezpečného chování chodce v dopravním provozu

-mít návyk udržovat v pořádku své věci

-záměrně se soustředit na určitou dobu

-popsat obrázek

-umět vést rozhovor (poslouchat, ptát se)

-umět srozumitelně vyjádřit myšlenku

-formulovat otázku

-nebát se přiznat chybu

-říct svůj názor

-vědět, že v MŠ platí dohodnutá pravidla

-s důvěrou se obracet na učitelku

-znát jméno obce

mít rád místo, ve kterém žiji

 

-vědět, že se vše vyvíjí a proměňuje

-mít zájem o přírodu

 

Činnosti:


 

 

OČEKÁVANÉ  VÝSTUPY  -  LISTOPAD – Věci a předměty kolem nás

Oblasti

BIOLOGICKÁ

PSYCHOLOGICKÁ

INTERPERSONÁLNÍ

SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ

ENVIRONMENTÁLNÍ

-koordinovat pohyby

-sladit pohyb se zpěvem

-vědomě napodobit jednoduchý pohyb

-udržovat pořádek

-zvládat jednoduché úklidové práce

-postupovat podle pokynů a instrukcí

-vyjadřovat svou představivost

-chápat základní matematické pojmy

-pojmenovat vnímané předměty

-naučit se krátké testy

-záměrně se soustředit na činnost

-respektovat znalosti druhého

-tolerovat rozdílnou schopnost pochopit nové znalosti

-brát ohled na druhého

-rozvíjet toleranci a respekt

-dělit se o hračky

-vnímat základní pravidla chování ve skupině

-podřídit se názoru skupiny

-vážit si práce dětí a dospělých

-vnímat skutečnosti ze svého okolí

-neničit své okolí

-rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou

-přizpůsobovat se běžným změnám

 

Činnosti:

 

 

 

 

OČEKÁVANÉ  VÝSTUPY  -  PROSINEC – Kouzelná zima

Oblasti

BIOLOGICKÁ

PSYCHOLOGICKÁ

INTERPERSONÁLNÍ

SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ

ENVIRONMENTÁLNÍ

-rozlišuje, co prospívá a co škodí zdraví

-zvládá jednoduchou obsluhu při oblékání

-má rozvinutou jemnou motoriku

-koordinuje běh a chůzi

-neohrožuje zdraví druhých

-zvládá běžné způsoby pohybu v různém prostředí (na sněhu, na ledu)

-vyjadřuje smyslu plné myšlenky ve větách

-formuluje otázky

-přijímá důsledky svého chování

-zapamatuje si krátký text

-nezneužívá ochoty druhých k pomoci

-umí se omluvit

-není sobecké vůči druhým

-přirozeně komunikuje s ostatními

-akceptuje kompetentní autoritu

-ví, že když potřebuje, má požádat o radu

-umí neskákat do řeči

-dělí se o hračky

 

-zná cestu domů k sobě i ke kamarádům

-vypráví zážitky ze slavností

-umí nachystat překvapení

-umí udělat radost blízkým

-zná tradice a zvyky

-ví, jak se mění příroda

-nebojí se odlišností

-umí vyvodit důsledky z různých situací

 

Činnosti:


OČEKÁVANÉ  VÝSTUPY  -  LEDEN – Příroda spí

Oblasti

BIOLOGICKÁ

PSYCHOLOGICKÁ

INTERPERSONÁLNÍ

SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ

ENVIRONMENTÁLNÍ

-zajímá se o udržování svého těla ve zdraví

-zná správné držení těla

-pečlivě provádí jednoduché cviky

-samostatně uspokojuje svou potřebu pohybu

-dovede hodit a chytit míč

-ví, že sdělení svého pocitu mu pomáhá

-správně pojmenovává jevy

-nebojí se dát najevo svoje city

-všímá si věcí okolo sebe

-sděluje, čeho si všimlo

-projevuje porozumění a cit pro zájmy druhého

-umí záměrně naslouchat

-vychází vstříc ostatním

-ví, že je více možností řešení konfliktů

-hodnotí své chování

-hodnotí chování druhých

-umí se chovat na společenských akcích

-uplatňuje základní společenské návyky

-má představu o roli školáka

 

-vykonává jednoduché činnosti podporující zdraví ostatních

-ví o odlišnostech i podobnostech jevů, které ho obklopují

-ví, že lidská aktivita je pro přírodu důležitá

 

Činnosti:

 

 

OČEKÁVANÉ  VÝSTUPY  -  ÚNOR – Karnevalové a masopustní veselí

Oblasti

BIOLOGICKÁ

PSYCHOLOGICKÁ

INTERPERSONÁLNÍ

SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ

ENVIRONMENTÁLNÍ

-zvládá jednoduchou obsluhu a pracovní úkony

-pohybuje se bezpečně ve skupině dětí

-zvládá prostorovou orientaci

-má radost z aktivního pohybu

-umí zacházet s jednoduchými hudebními nástroji

-sluchově rozlišuje začáteční hlásky ve slovech

-orientuje se v čase

-umí vyjádřit souhlas a nesouhlas

-v nebezpečných situacích umí říct ne

-samostatně hovoří o svých zážitcích

-má rozvinuté komunikativní dovednosti

-citově prožívá nabízené aktivity

-přirozeně komunikuje s ostatními v MŠ

 

-šetrně zachází s hračkami a knížkami

-odmítá společensky nežádoucí chování

-vnímá kulturní a umělecké podněty

-domluví se na společném řešení

-má osvojené poznatky o lidské společnosti

-vnímá, že svět má svůj řád

-uvědomuje si rozdílnost kultur ve společnosti

-uvědomuje si,co je nebezpečné

 

Činnosti:

 

 

 

OČEKÁVANÉ  VÝSTUPY  -  BŘEZEN – Jarní probouzení přírody

Oblasti

BIOLOGICKÁ

PSYCHOLOGICKÁ

INTERPERSONÁLNÍ

SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ

ENVIRONMENTÁLNÍ

-umí se pohybovat v rytmu

-zvládá prostorovou orientaci

-vědomě napodobí jednoduchý pohyb

-provede jednoduchý akrobatický cvik

-umí zacházet s výtvarným materiálem

-má rozvinuty všechny smysly

 

-správně vyslovuje

-ovládá dech

-vyjádří to, o čem přemýšlí

-myslí kreativně

-projevuje zájem o knížky

-pozná shodu, podobnost a rozdíl

-chápe, že osobnostní odlišnosti jsou přirozené

-chová se obezřetně při setkání s cizími lidmi

-chápe význam pomoci jinému dítěti

-uplatňuje neverbální komunikaci

-umí formulovat otázky

 

-umí se vyjadřovat prostřednictvím hudebně pohybových činností

-respektuje rozdílné dovednosti vrstevníků

-má zájem zkrášlovat prostředí třídy

 

-odhaduje nebezpečí a snaží se mu vyhnout

-přizpůsobuje se běžným změnám

 

 

Činnosti:


OČEKÁVANÉ  VÝSTUPY  -  DUBEN – Moje tělo

Oblasti

BIOLOGICKÁ

PSYCHOLOGICKÁ

INTERPERSONÁLNÍ

SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ

ENVIRONMENTÁLNÍ

-zná názvy částí těla a některých vnitřních orgánů

-ví o důsledku nedostatku pohybu pro zdraví

-zná pravidla bezpečného chování chodce

-zajímá se o udržování svého těla ve zdraví

-rozlišuje bolest a lokalizuje ji

-ví, jakého je pohlaví

-má znalost o chování v době nemoci

-umí pojmenovat dopravní bezpečnostní rizika v okolí MŠ

-je hrdé na výsledky své práce

-sděluje své prožitky

-hodnotí své chování a chování druhých

-umí přijmout důsledky svého nesprávného chování

-chce pracovat ve skupině

-ví, jak přichází dítě na svět

-zná bezpečnou cestu z domova do MŠ

-vypráví o svých zkušenostech s nemocí

-umí uplatnit svou dovednost

-upozorňuje na situace, kdy dochází k poškození zdraví v důsledku nepozornosti v dopravním provozu

-pozoruje změny kolem sebe a zjišťuje jejich příčiny

-ví,že jsou rozdíly mezi živou a neživou přírodou

 

Činnosti:

·         cvičení při hudbě

·         četba pohádky

·         výtvarné činnosti

·         artikulační hry

·         opičí dráha

·         pohybové hry

·         námětové hry

·         hry se slovy

·         prohlížení obrázků

·         práce s encyklopedií

 

 

 

 

 

 

OČEKÁVANÉ  VÝSTUPY  -  KVĚTEN – Já a moje rodina

Oblasti

BIOLOGICKÁ

PSYCHOLOGICKÁ

INTERPERSONÁLNÍ

SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ

ENVIRONMENTÁLNÍ

-ví,že se tělo průběhem času mění

-rozlišuje jednotlivé fáze lidského života

-podle chuti pozná známé potraviny

-ví,proč je důležité správně držet tělo

-projevuje se spontánně

-zajímá se o lidské činnosti a dostupná povolání

-hodnotí své chování

-správně určuje a pojmenovává věci a jevy ve svém okolí

-pochopí a zapamatuje si krátký literární text

-reaguje na projevy druhých

-akceptuje autoritu

-mluví srozumitelně

-usiluje o správnou výslovnost

-zná pravidla zdvořilého chování

-podle svých sil se stará o druhé

-ví, kdo patří do rodiny

-zná činnost rodičů v zaměstnání

-ví, co jednotliví členové rodiny dělají

-vykonává jednoduché činnosti, které jsou prospěšné ostatním

-má osvojené elementární poznatky o rodině

-všímá si kladných i negativních změn v okolí

 

Činnosti:

 

 

 

OČEKÁVANÉ  VÝSTUPY  -  ČERVEN – Zábava, hry venku, výlety

Oblasti

BIOLOGICKÁ

PSYCHOLOGICKÁ

INTERPERSONÁLNÍ

SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ

ENVIRONMENTÁLNÍ

-ví , že aktivní pohyb prospívá zdraví

-uspokojuje osobní potřebu pohybu

-sleduje svůj zevnějšek, v průběhu dne se upravuje

-zdolává překážky lezením, skokem

-aktivně vyhledává a vyžaduje příležitost k pohybu

-umí se představit

-snižuje závislost na dospělém

-ví, jaké nebezpečí může přinést navazování kontaktů s neznámými lidmi

-umí se orientovat v prostoru

-dodržuje správné postupy při manipulaci s předměty, kterými se může zranit

-neodmítá kontakt s dítětem kvůli jeho odlišnosti

-ví, na koho se může obrátit pro pomoc

-uplatňuje neverbální komunikaci

-chová se přátelsky ke všem dětem

 

-umí udělat radost členům rodiny

-pomáhá druhému

-má představu o roli školáka

-ví, jak probíhá život člověka z hlediska růstu, vývoje a stárnutí

-při hrách a činnostech umí reagovat na změnu situace

-dodržuje pravidla chování v přírodě

 

Činnosti:


                      7. Evaluační systém

 

     Hodnocení probíhá na úrovni třídy a provádí je třídní učitelky. Vzhledem k tomu, že v našem zařízení má každá svou třídu, scházíme se obvykle na Jablíčkách.

     Zde každý den ústně vyhodnocujeme podmínky, průběh i výsledky dopolední práce, diskutujeme o problémech, hodnotíme děti ze svých tříd a předáváme si otevřeně názory a zkušenosti.

     Písemně hodnotíme na konci každého týdne svou vlastní práci i práci dětí a celkový průběh a náladu ve třídě. Hodnocení zapisujeme na druhou stranu příprav, aby bylo zcela zřejmé, ke kterému tématu se váže.

     Další hodnocení probíhá vždy první středu každého měsíce. Zde, opět ústně, probíráme právě ukončené tématické celky, hodnotíme samozřejmě svou práci i práci dětí, ale také se zamýšlíme nad eventuálními změnami.

     Pokroky dětí zapisujeme třikrát ročně do našich tabulek.

     S rodiči hovoříme každý den, takže není problém probrat úspěchy či neúspěchy dětí. Zásadně se však vyhýbáme přílišné horlivosti. Obzvláště pak, co se týká případných, méně povzbudivých, zpráv.

     Celou třídu hodnotíme průběžně, během celého dne. V herně na polštářkách hodnotí naopak děti, jak se jim líbil den ve školce.

     Co se týká hodnocení mateřské školy, vypracováváme jej na konci školního roku a to všichni pedagogičtí pracovníci. Nevymezujeme odpovědnost, protože v tak malém kolektivu jsme si velmi blízko a naše spolupráce je těsná a soustavná. Při závěrečném hodnocení vycházíme jednak z vlastních zkušeností během celého roku a také z dotazníků, které nám rodiče vyplňují v průběhu měsíce listopadu.

 

Oblasti hodnocení školy

 1. podmínky ke vzdělávání
 2. průběh vzdělávání
 3. výsledky vzdělávání

 

 

 

 

Systém autoevaluace

 

1. podmínky

vzdělávání

jakým způsobem

jak často

který měsíc

kdo

věcné podmínky

dotazník pro pedagogy

1 x ročně

červen

pedagogové

 

dotazník pro rodiče

1 x ročně

listopad

rodiče

životospráva

dotazník pro pedagogy

1 x ročně

červen

pedagogové

 

dotazník pro rodiče

1 x ročně

listopad

rodiče

psychosociální podmínky

dotazník pro pedagogy

1 x ročně

červen

pedagogové

 

dotazník pro rodiče

1 x ročně

listopad

rodiče

řízení školy

dotazník pro pedagogy

1 x ročně

červen

pedagogové

práce pedagogů

dotazník pro pedagogy

průběžně

 

zastup. uč., ředitelka ZŠ aMŠ

práce zastupující učitelky

ústně a hospitace

průběžně

 

ředitelka ZŠ a MŠ

spolupráce s rodinami dětí

dotazník pro pedagogy

1 x ročně

červen

pedagogové

 

dotazník pro rodiče

1 x ročně

listopad

rodiče

2. průběh vzdělávání

 

 

 

 

pedagogický styl

dotazník pro pedagogy

1 x ročně

červen

pedagogové

 

dotazník pro rodiče

1 x ročně

 listopad

rodiče

vzdělávací nabídka

dotazník pro pedagogy

1 x ročně

červen

pedagogové

organizační podmínky

dotazník pro pedagogy

1 x ročně

červen

pedagogové

informace o dítěti

evidenční list

při nástupu

 

rodiče

3. výsledky vzdělávání

 

 

 

 

adaptace

záznamový arch

po ukončení

 

 učitelka

práce dětí

portfolio

průběžně

 

děti

indiv. záznamy o dětech

záznamový arch

3 x ročně

říjen, leden, červen

 učitelky

každodenní práce

ústně

denně

 

pedagog a děti

 

ústně

denně

 

pedagogové společně

tématická část

ústně

po ukončení

 

 učitelky

tématický celek

ústně

po ukončení

1. středu každého měsíce

pedagogové společně

naplňování cílů ŠVP

ústně

1x ročně

 

pedagogové společně

akce

zpětnou vazbou s rodiči

po ukončení

 

pedagogové s rodiči

celkové klima

Klub rodičů

2 x ročně

září, květen

pedagogové, ředitelka, rodiče

 

rodiče individuálně

podle potřeby

 

pedagogové a rodiče

 

 

 

 

Zkratky použité v dokumentu ŠVP :

 

MŠ – mateřská škola

 

ZŠ – základní škola

 

PPP – pedagogicko – psychologická poradna

 

IVP – individuální vzdělávací plán

 

ŠVP – školní vzdělávací program

 

PLPP – plán podpůrné pedagogické podpory

 

ŠPZ  - školské poradenské zařízení

 

SRPDŠ - Sdružení rodičů a přátel dětí a školy