Školní rok 2017 - 2018

Z AKCÍ POŘÁDANÝCH ZÁKLADNÍ ŠKOLOU

Na bruslení v Benešově
Maškarní ples
Anglické divadlo
Valentýn
Den ředitelky 14. 2. 2018
Moje povolání - beseda s rodiči ve školní družině
Království železnic Praha - výlet turistického kroužku
LVK Herlíkovice - výběr 6. - 9. tř.
4. kolo OP žactva - volejbal - Týnec n/S - 3. místo
Turnaj ve vybíjené
Ptáci na krmítku – projekt dětí ŠD a žáků 7. třídy
Třídy u vánočního stomečku
Vánoční besídka
Bleší trh
Vánoce ve školní družině
Elektrolýza vody - chemie 8. ročník
3. kolo OP žactva - volejbal - Postupice - 3. místo
Vánoční posezení v ŠD
Vánoční Praha - výlet turistického kroužku
Druháci na výstavě Kouzlo Vánoc
Aranžérská soutěž
Mikulášská nadílka ve škole
Pohádková noc
Exkurze - Náprstkovo muzeum v Praze - 1. st.
Ekocentrum Vlašim - Spravedlivá svačina - 8. a 9. třída
Exkurze - Náprstkovo muzeum v Praze - 2. st.
Vánoční jarmark
Práce kroužku keramiky
Exkurze - Husitské muzeum v Táboře - 1 st.
Turnaj ve florbale - Neveklov - výběr
Turnaj v sálové kopané - Benešov
Mobilní planetárium v ŠD
Prevence - Policie ČR
Jsem laskavec - akce pro seniory - 9. třída
Exkurze - Husitské muzeum v Táboře
Exkurze - Muzeum české loutky a cirkusu a Prachatické muzeum - Prachatice
Exkurze - Technické muzeum v Brně
Exkurze Národní technické muzeum Praha – 1. stupeň
Exkurze Terezín – 2. stupeň
2. kolo OP žactva - volejbal - Kunice - 4. místo
Exkurze Praha - Národní památník na Vítkově
Projektový den - Den s Exupérym v 5. ročníku
Turistický kroužek - Muzeum policie ČR v Praze
Exkurze Praha - Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Výlov rybníka a pitva candáta - 7. roč.
Z pracovních činností v 6. ročníku
Malování na chodník - Vv 5. ročník
1. kolo OP žactva - volejbal -  Kácov - 4. místo
Tvořivé posezení v nově vybavené školní družině
Pravěké hudební nástroje - Hv 8. třída
Den jazyků na OA Vlašim
2. třída - společná práce na výzdobě třídy
Atletická všestrannost - Vlašim - výběr 1. st.
Laboratorní práce z chemie v 8. ročníku
Taneční hodina Dancing Crackers
Slavnostní zahájení školního roku