Co vám můžeme nabídnout?

-         základní škola i mateřská škola jsou po celkové rekonstrukci (výměna oken, dveří, otopné soustavy, střechy, zateplení pláště)

-         školní družina – ráno pro dojíždějící žáky, odpoledne do 16,45 hod.
          nově vybudované prostory
 
-         školní jídelna – zcela modernizována
          vaří chutně a zdravě i pro cizí strávníky
          zařazuje jídla české i mezinárodní kuchyně

-         klidnou a přátelskou atmosféru malé školy

-         prostředí, ve kterém se všichni dobře známe

-         při nižším počtu žáků ve třídách lze dobře uplatňovat individuální přístup k dětem

-         všichni naši učitelé se věnují dětem i ve svém volném čase

-         na škole pracují pravidelně kroužky (viz informace)

-         na prvním stupni se jedna paní učitelka individuálně věnuje nápravě čtení a  psaní u dětí se specifickými poruchami učení

-         pro děti pořádáme další systém vzdělávání: besedy, exkurze, divadelní představení, koncerty, výstavy….

-         účastníme se sportovních a vědomostních soutěží

-         škola má vlastní tělocvičnu

-         učitelský sbor je stabilní

-         dbáme na slušné a morální chování a vystupování, na čisté a upravené prostředí s květinovou výzdobou

-         pořádáme tradiční akce jako Pohádkovou noc, Mikuláše, Bleší trh, Vánoční besídku, výstavy dětských prací, sportovní soutěže, LVK, plavání v MŠ, 2. a 3. tř., Masopust, Vynášení Moreny, Velikonoce ve škole, Čarodějnice, Dopravní dopoledne, Den dětí….

-         využíváme počítačové pracovny s rychlým připojením na internet a výukovými programy

-         pracujeme s interaktivními tabulemi

-         nikdy nebyla přerušena spolupráce s dětským lékařem, který zve prostřednictvím školy na výroční prohlídky i očkování

-         zaměřujeme se na předcházení negativním jevům (šikana, drogy, záškoláctví), řešíme tyto projevy již v zárodku, na škole pracuje metodik sociálně patologických  jevů a výchovný poradce

-         na škole pracuje Rada dětí

-         škola úzce spolupracuje s Obecním úřadem Postupice, Záškolák z.s., školskou radou, Posázavím o.p.s.