ZÁŠKOLÁK, z. s.

 Stanovy

Zápis z voleb do Školské rady 11. 11. 2014

 Zástupci Záškoláka školní rok 2016/2017

Pokladní zpráva Záškolák, z. s. při ZŠ Postupice - školní rok 2015/2016

Zpráva o činnosti spolku Záškolák za školní rok 2015/16

Zápis z členské schůze Záškoláka, z. s.