Charakteristika školy

     Naše škola se jmenuje Základní škola a Mateřská škola Postupice, okres Benešov. Pod tímto názvem se skrývá mateřská škola, základní škola, školní družina a školní jídelna.

     V mateřské škole máme zapsáno ve tří třídách 58 děti. Jako základní škola jsme plně organizovanou školou venkovského typu, která  žádala OÚ o výjimku z průměrného počtu žáků. Na škole máme 121 dětí. Spojujeme třídy na prvním stupni. Většina dětí je přespolních, sjíždějí se k nám z 20 osad. Nejen dojíždějící žáci mohou navštěvovat školní družinu s provozem od 6,40 hod. do 16,45 hod. Školní jídelna vaří pro obě školy a paní kuchařky se snaží, aby jídlo bylo jako „od maminky“.

     Na školách pracuje 19 pedagogů včetně ředitelky. Všichni (kromě jedné síly)  jsou kvalifikovaní. Dále škola zaměstnává 8 provozních zaměstnanců.

     Naše škola byla postavena v 50. letech minulého století (viz historie školy). Má dva objekty, v prvním se nachází mateřská škola a ve druhém základní škola.  Budova ZŠ tvaru L má přízemí, kde je ředitelna, sborovna a odborné učebny 2. stupně - čeština a hudební výchova, jazyková učebna, dějepis a fyzika. V mezipatře najdete místnosti školní družiny a tělocvičnu. V prvním patře se žáci učí v  kmenových třídách 1. stupně  a v odborných pracovnách přírodopisu a zeměpisu, výtvarné výchovy a v počítačové pracovně. V dalším mezipatře se nachází kmenová třída 1. třídy a vedle školní kuchyňka. V posledních letech díky pochopení obecního úřadu jsme provedli řadu oprav a stavebních úprav.  Budova mateřské školy v září 2017 slaví 40 let od svého vzniku. Má dvě patra. V každém je herna, prostor na spaní, jídelna, malá kuchyňka, šatna a sociální zázemí. Nová třída v 1. patře byla kompletně zařízena. K budově patří venkovní prostor s pískovišti a dětským hřištěm.

      Také okolí školy stojí za zmínku. Ke škole patří velký pozemek, kde se pěstují ovocné stromy, 1. i 2. stupeň má své záhonky, za školou je velké hřiště, stůl na stolní tenis a doskočiště pro skok do dálky. Vedle školy děti využívají také pozemek s parkovou úpravou a lavičkami. Za školou najdeme nově postavenou venkovní učebnu, kde se při hezkém počasí vyučuje a kterou hojně využívá školní družina.Výborně se hodí pro ekologickou výchovu.