POKLADNÍ ZPRÁVA

 

    

Pokladní zpráva Záškolák, z. s. při ZŠ Postupice

školní rok 2016/2017

Příjmy:                                                                   Výdaje:

Příspěvek kroužky – 25.800,-  Kč                      Ceny školní soutěže,odměny závěr roku, Den    

Ples – 40.806,-  Kč                                                ředitelky, turnaje -     13.071,- Kč

Členské příspěvky – 13.950,-  Kč                       Cestovné, startovné soutěže – 11.564,- Kč

Karneval               – 2.686,-  Kč                            Příspěvek LVK (hory)  - 4.916,- Kč

Volejbalový turnaj – 1.592,- Kč                          Mikulášské balíčky – 1.160,- Kč

                                                                                 Příspěvek na výlety – 10.000,-  Kč

Velikonoční  jarmark – 5.213,- Kč                     Vybavení kroužků – 22.776,- Kč

Pohádkový les – 1.662,- Kč                                Kancelářské potřeby, partner. smlouva,

                                                                               mat. zabezpečení akcí  - 2.904,- Kč

Sběr papíru  - 2.358,- Kč                                     OSA, hudební produkce ples – 1.543,- Kč

                                                   Den dětí – doprava – 12.854,- Kč

                                                   Muzikál – (část prostředků bude vrácena zpět   

                                                        do pokladny po akci 10/17)  -  35.550,- Kč                                                                                                                                                             

Úroky z účtu -  22,90  Kč                                      Poplatky z účtu – 56,- Kč                     

                                                                                 

Celkem příjmy:   94.089,90 Kč                                     Celkem výdaje:        116.394,- Kč

 

Zůstatek pokladny k 31.8.2017  =  8.940,- Kč

Zůstatek účtu k 31.8.2017   =  217.088,82 Kč

Vypracovala: Zachová

Postupice 4.9.2017

 

Návrh členského příspěvku na  školní rok 2017/18  150,- Kč/rodina