Zápis z voleb do Školské rady

 

 

     Volby do Školské rady (2018/2020) z okruhu rodičů proběhly 14. 9. 2017 v 17,00 hod. v Základní škole Postupice. Přítomní volili ze 3 kandidátů na kandidátní listině. Po označení jednoho kandidáta vhodili hlasovací lístek do hlasovací urny. Hlasy počítala komise složená z ředitelky školy, ekonomky školy a výchovné poradkyně.

 

Přítomni:  z 85 rodin přítomno 48 – viz prezence

                 odvolilo 48 rodičů, což je 56,47 % voličů

 

Výsledky: seznam kandidátů – viz kandidátka

1.     Š. Tůmová –        obdržela 24 hlasů

2.     L. Maršálková                      7 hlasů

3.     L. Pokorná                          17 hlasů 

 

Většinou hlasů byla zvolena Š. Tůmová

 

V Postupicích 15. 9. 2017                                                  Mgr. M. Ottlová