ZÁPIS

Zápis ze schůzky spolku Záškolák ze dne 1. 11. 2017

Místo konání – učebna Čj v ZŠ Postupice

Zapisovatelka –  Jíšová

Přítomni: Jíšová, Konšelová, Pokorná, Ottlová, Plíhalová, Křístková, Tůmová, Řezníčková, Macháčová, Kakosová, Křístková

Omluveni: Zachová, Kuncová, Malá, Maršálková, Neprašová, Procházková, Kůstková

Bez omluvy:

Zahájení: 17,10 hod.

 

Program:   1. Vyhodnocení minulých akcí

                   2. Plánované akce

                   3. Finanční požadavky

                   4. Různé

 

1.       Vyhodnocení minulých akcí

/ Ottlová /

6. 10. – Slavnostní otevření 2. oddělení ŠD + tvořivé dílničky – pěkná akce

7. 10. – První kolo OP žactva – volejbal – Kácov – 4. místo

15. 10. – Zájezd na muzikál Ať žijí duchové – velmi kladně hodnocena aktivita, požadavek na zopakování podobné aktivity v příštím pololetí – do příští schůzky připravit tipy, nápady, požadavky

21. 10. – Druhé kolo OP žactva – volejbal – Kunice – 4. místo

2.    Plánované akce

/Ottlová/

Projekt – dotace na plavání – vyhlášena výzva na rok 2018 – škola se do ní přihlásila, zatím není jasno, jestli jsme byli úspěšní

            - Vzdělávací programy paměťových institucí:

12. 10. – Muzeum J. A. Komenského Praha – 2.st. – pěkný interaktivní program

19. 10. – Památník na Vítkově Praha – 2.st. – nebylo pro děti připraveno zajímavě

31. 10. – Terezín – 2. st. – pěkný a zajímavý program

            - Národní tech. muzeum Praha – 1. st. – děti program bavil

4. 11. – Národní tech. muzeum Brno – výběr žáků

7. 11. – Muzeum loutek Prachatice – 1.st.

10. 11. – Husitské muzeum Tábor – 2.st.

24. 11. – Husitské muzeum Tábor – 1.st.

28. 11. – Náprstkovo muzeum Praha – 2.st.

30. 11. – Náprstkovo muzeum Praha – 1.st.

Ostatní akce mimo projekt:

13. 11. – Jsem Laskavec – akce pro děti (9.tř.) a seniory  - 13,00 hod.

14. 11. – Preventivní program ve škole – Policie ČR – 1. – 9.tř. – drogy, alkohol, kouření, kyberšikana, trestní odpovědnost, bezpečné chování na silnici, chování v mezních situacích

15. 11. – Sálová kopaná BN – výběr 2.st.

           – Burza škol – pro děti a rodiče 8. a 9.tř.

17. 11. – Státní svátek

20. 11. – Florbal Neveklov – výběr 2.st.

21. 11. – Pedagogická rada

23. 11. – Třídní schůzky – 1.st. 15,00 hod.; 2.st. 15,30 hod., pro rodiče žáků 9.tř. – prezentace okolních škol i učilišť

25. 11. – Vánoční jarmark

29. 11. – Ekocentrum 8. a 9.tř. – Vlašim

1. – 2. 12. – Pohádková noc - 1. – 3. tř., 9. tř.

5. 12. – Mikulášská nadílka ve škole, začíná 1. lekce plavání

                     

3.  Finanční požadavky

Ottlová – požaduje příspěvek na nákup drobných odměn na Pohádkovou noc a Mikulášskou nadílku – příspěvek na nákup odsouhlasen, složení Mikulášského balíčku – sladkosti máme nakoupené, dokoupit pouze ovoce (mandarinka, banán)

 

4.    Různé

Ottlová – Jazyková škola – p. Skopcová – pro malý zájem nebude výuka v letošním školním roce zahájena – příští rok zahájíme informovanost a nabídku konkrétních termínů s předstihem

-       rozšíření nabídky kroužků – Angličtina - J. Pokorný

 – pondělí 14,30 – 15,00 hod. – 1. – 3. tř.

                       15,00 – 15,45 hod. – 4. – 5. tř.

-       vyhlášení sběru papíru – do 10. 11.

-       avizovaná odstávka el. energie – 31.10. – celá škola naplánované exkurze, vzhledem ke kalamitní situaci po nedělní vichřici k odstávce nedošlo, o náhradním termínu realizace zatím nevíme

-       oslovila rodiče, jestli nevědí o někom, kdo by byl schopen a ochoten ve škole pracovat jako asistent pedagoga – minimální středoškolské vzdělání, dobrý vztah k dětem – vzhledem k inkluzi dochází k vyššímu přidělování asistentů k diagnostikovaným dětem v průběhu školního roku

Tůmová – Vánoční jarmark bude 25. 11. – plakáty dodá během příštího týdne, oslovila ředitelku školy, zda by nebylo možno školou připravit nějaký venkovní kulturní program na podporu jarmarku – Ottlová – mohu se poradit s uč. 1.st., ale akcí už je i bez této aktivity moc – o výsledku porady budu informovat

 

Další schůzka: 6. 12. 2017

  

Zapsala 1. 11. 2017  Jíšová