ZÁPIS

Zápis ze schůzky spolku Záškolák ze dne 3. 1. 2018

Místo konání – učebna Čj v ZŠ Postupice

Zapisovatelka –  Jíšová

Přítomni: Jíšová, Maršálková, Procházková, Řezníčková, Konšelová, Pokorná, Ottlová, Zachová, Malá, Křístková

Omluveni: Kakosová, Kuncová, Neprašová, Kůstková

Bez omluvy: Macháčová, Plíhalová, Tůmová

Zahájení: 17,10 hod.

 

Program:   1. Minulé akce

                   2. Plánované akce

                   3. Různé

1.    Minulé akce

/Ottlová/

7. 12. - aranžerská soutěž na SZeŠ Benešov – 9. místo

14. 12. –  Vánoční dílničky v I. oddělení ŠD – pěkná akce

16. 12. – 3. kolo OP žactva ve volejbale – Postupice – 3. místo

21. 12. –Bleší trh – pěkné výrobky dětí a velká návštěvnost veřejnosti

              Vánoční besídka – ze vstupného do pokladny 5.118,- Kč

 

2.  Plánované akce

/Ottlová/

9. 1. – plavání – pozor změna rozvrhu

15. – 19. 1. – LVK Herlíkovice – výběr žáků 2.st.

16. 1. – plavání

20. 1. – 4. kolo OP žactva ve volejbale – Týnec nad Sázavou

22. 1. – Testy Kalibro – 9.tř. – Čj

23. 1. – Testy Kalibro – 9.tř. – Ma, plavání, pedagogická rada

24. 1. – Testy Kalibro – 9.tř. – Aj

25. 1. – třídní schůzky - 1.st. 16,00 hod., 2.st. 16,30 hod.

30. 1. - plavání

31.1. – vysvědčení

2. 2. – pololetní prázdniny, MŠ provoz nepřerušen

 

 

3.  Různé

Ottlová – neustále přibývá dětí, které dostávají od PPP do výuky přiděleného asistenta pedagoga, sjednaná pracovnice na tuto pracovní pozici nenastoupí, hledání nového asistenta pokračuje 

-       ve ŠD – II. oddělení - zástup po dobu PN I. Pohorské – J. Fracová

-       ředitelské volno z důvodu školení ped. sboru – 9.2., 30. 4. a 7. 5., provoz MŠ nepřerušen

-       pokračování projektů – „Šablony“ (chůva v MŠ, doučování, čtenářský klub, školení ZŠ)        - „Plavání“ – dotace na dopravu na plavání v roce 2018 – schválena                                 - „Paměťové instituce….“ (exkurze, výlety) – II. etapa, ještě nemáme potvrzenou výši přidělené dotace ani to, že jsme byli zařazeni do projektu automaticky po I. etapě

-       žádá o schválení příspěvku na dopravu dětí na LVK ve výši 300,- Kč/dítě, zástupci rodičů jednohlasně odsouhlaseno

-       podpora Fondu Sidus – nákup propagačních přemětů – bude dětem nabízeno, nákupem podpoří nemocné a potřebné děti

Jíšová – připomenutí – od ledna opět placení příspěvku za ŠD v jedné částce za 1/18-6/18 ve výši 450,- Kč, možno platit jako stravné na účet školy s VS, který má dítě přiděleno u stravného

Ottlová – organizace dětského karnevalu – 17. 2. 2018 od 13,30 hod. v tělocvičně školy

-       žádost o pomoc při organizaci přítomných – pomoc k soutěžím, nákup odměn pro děti, vstup, občerstvení…..

-       odsouhlaseno vstupné dospělí 40,- Kč, děti 20,- Kč

Maršálková – nedostatečná informovanost o akci Vánočních dílniček ve ŠD – škoda, byla to moc pěkná akce, o které se dost rodičů nedozvědělo

                                 Ottlová – vyřídí, příště pozvánka do e-mailu

                 - Pohádková noc – od čeho se odvíjí termín konání? V letošním roce se jednalo o 1. adventní víkend a byly již jiné akce s tímto obdobím spojené

                                Ottlová – termín se plánuje podle ostatních akcí školy – před čerty, aby se děti ve škole nebály, mimo Vánoční jarmark atd. – otevírá se tím ve škole tradiční čas Vánoc a pohádek, proto začátek prosince

   -  Krádeže ve ŠD?  Ottlová – ano, několik drobných krádeží se stalo, v jednom případě viník odhalen, přijata opatření, ale i tak apel na děti, aby si vše zamykaly ve svých skříňkách v šatně nebo ve výjimečných případech větší finanční hotovosti nechávaly uloženy v kanceláři školy

Procházková – na tř. schůzce 9.tř. dostanou rodiče informace k přijímacímu řízení na střední školy? Ottlová – ano

 

 

Další schůzka: 7. 2. 2018 – účast nutná - příprava plesu!

  

Zapsala 3. 1. 2017  Jíšová