ZÁPIS

Zápis ze schůzky spolku Záškolák ze dne 4. 10. 2017

Místo konání – učebna Čj v ZŠ Postupice

Zapisovatelka –  Jíšová

Přítomni: Jíšová, Konšelová, Pokorná, Ottlová, Malá, Maršálková, Procházková, Plíhalová, Křístková, Neprašová, Tůmová, Kůstková, Řezníčková

Omluveni: Macháčová, Zachová, Kakosová, Kuncová

Bez omluvy:

Zahájení: 17,10 hod.

 

Program:   1. Vyhodnocení minulých akcí

                   2. Plánované akce

                   3. Finanční podpora kroužků

                   4. Dotace

                   5. Různé

  

1.       Vyhodnocení minulých akcí

/ Ottlová /

20. 9.  – Atletická všestrannost Vlašim – 1.st. – nejlepší umístění:

 

celkově jednotlivci – 3. místo M. Stránský, 4. místo A. Charvátová

dálka – 3. místo M. Konšel, 4. místo M. Stránský

míček – 2. místo M. Stránský, 3. místo A. Charvátová

 

2.    Plánované akce

/Ottlová/

6. 10. – Slavnostní otevření 2. oddělení ŠD + tvořivé dílničky – 15. – 17. hod.

7. 10. – První kolo OP žactva – volejbal – Kácov

14. 10. – Vítání občánků – vystoupení dětí ZŠ, MŠ

15. 10. – Zájezd na muzikál Ať žijí duchové – ještě 2 volná místa!

21. 10. – Druhé kolo OP žactva – volejbal – Kunice

26. - 27. 10. – Podzimní prázdniny – v MŠ bude zjištěn zájem, podle toho bude rozhodnuto, jestli bude MŠ otevřena

15. 11. – předběžná informace pro rodiče žáků 8. a 9. tř. – Burza škol Benešov

3.  Finanční podpora kroužků

Jíšová – předložila požadavky na materiální vybavení od jednotlivých vedoucích kroužků – rodiče souhlasí s podporou v navrhované výši cca 22.500,- Kč

 

4.    Dotace

Ottlová – škola získala grant od MŠMT – „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“ ve výši 120.000,- Kč – na dopravu a vstupy do předepsaných muzeí, knihoven, památníků….jediná nevýhoda projektu – utratit peníze do konce kalendářního roku – učitelé připravují – děti budou mít vše placeno – musí se začít čerpat co nejdříve, rodiče budou v průběhu nejbližších dní informováni o jednotlivých exkurzích

-        škola získala grant od MŠMT – „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 – v roce 2017 pojede 2.+3.tř. plavat 2x – dětem bude hrazena cesta, pro rok 2018 nebyl ještě dotační program vypsán, škola se bude hlásit i do něj, jestli uspěje, bude i doprava na dalších 8 lekcí plavání plně hrazena z dotace

5.    Různé

Ottlová – od 2. 10. začaly pracovat všechny kroužky

Tůmová – Vánoční jarmark bude 25. 11. – je třeba začít připravovat ve škole účast na prodeji výrobků

Maršálková – akce otevření nového oddělení ŠD + dílničky – pro koho je akce určena? Pro zvané? Pro všechny? Pro širokou veřejnost? Nebylo by dobré o takových akcích informovat rodiče elektronicky? Ottlová – akce je určena pro všechny, pozvánka na stránkách školy, na úřední desce v tištěné podobě, děti z 2. oddělení dostaly pozvánku pro rodiče do ruky.

Více rodičů – dětem poslední dobou ve ŠJ nechutná bramborová kaše, z čeho se připravuje? Po schůzce Zachová, která nebyla přítomna – kaše se připravuje z brambor (ne z předpřipravených) a mléka, mastí se „navrch“ – záleží na druhu brambor od dodavatele (různý podíl škrobu), nepřipravuje se jinak než v předešlém období. 

  

Další schůzka: 1. 11. 2017

  

Zapsala 5. 10. 2017  Jíšová