ZÁPIS

Zápis ze schůzky spolku Záškolák ze dne 6. 9.  2017

Místo konání – učebna Čj v ZŠ Postupice

Zapisovatelka –  Jíšová

Přítomni: Jíšová, Konšelová, Pokorná, Ottlová, Zachová, Kakosová, Malá, Maršálková, Procházková, Kuncová, Plíhalová, Křístková

Omluveni: Macháčová, Neprašová, Tůmová, Kůstková

Bez omluvy:

Zahájení: 17,10 hod.

 

Program:   1. Návrh nového člena výboru, žádost o prodloužení členství

                   2. Pokladní zpráva a Zpráva o činnosti 2016/2017

                   3. Členská schůze

                   4. Organizace školního roku

                   5. Plánované akce

                   6. Různé

 

1.      Návrh nového člena, prodloužení členství

/ Ottlová /

Přivítání nového zástupce za 1.tř. M. Křístkovou – bude navržena ke zvolení do výboru spolku na členské schůzi 14.9., J. Zachová podala žádost o souhlas s prodloužením členství – jednohlasně schváleno přítomnými

2.  Pokladní zpráva, Zpráva o činnosti spolku 2016/2017

Zachová – přednesla pokladní zprávu o hospodaření s finančními prostředky za školní rok       

                  2016/2017

Jíšová – přednesla zprávu o činnosti spolku 2016/2017

 

3.  Členská schůze

Ottlová, Procházková – 14. 9. od 17,00 hod. bude svolána členská schůze spolku – schválení nových členů výboru, návrh členského příspěvku 150,- Kč / rodina, 300,- Kč / jakýkoliv počet kroužků, informace o provozních a organizačních změnách v ZŠ, volba nového zástupce z řad rodičů do Školské rady na roky 2018-2020 nominace: Š. Tůmová, L. Maršálková, L. Pokorná

               - oznámení o konání bude rodičům posláno elektronicky

4. Organizace školního roku

Ottlová – nové personální obsazení v ZŠ – 2.tř. Š. Czafíková, 8.tř. G. Pastorková (Čj, Vo,Vz), bez třídnictví L. Belejová (Ma, Fy, Ze) v MŠ – L.Faktorová (učitelka), M. Votápková (asistentka)

-       prázdninové akce – nové vybavení třídy (výtvarka) + II. oddělení ŠD, oprava vestavěných skříní (na bidýlku), běžná údržba, plot MŠ

-       prázdninový tábor – Doudleby – poděkování pí. Jindrové rodičům za pomoc s organizací i přípravou

 

5. Plánované akce

8. 9. – 8,00 hod. – Taneční hodina Dancing Crackers

20. 9. – Atletická všestrannosti 1. st. – Vlašim

28. 9. – Státní svátek

29. 9. – Ředitelské volno, provoz MŠ nepřerušen

6. Různé

Ottlová – výuka hry na kytaru a hudební nauka – ZUŠ – bude probíhat ve středu

-       Dancing Crackers – rozděleno na 2 skupiny – středa

-       shrnutí závěrů dotazníků (vyplňovali rodiče v červnu 2017), výsledky budou po zpracování k dispozici na webových stránkách

Jíšová – bylo by možno pokračovat v podobném projektu, jako byla v minulém roce pomoc dětem do Afriky, tentokráte možnost podporovat školu na Lomboku – rodiče s touto akcí souhlasí, na příští schůzce budou předány podrobnější informace

-       stanovení podmínek pro nabídku muzikálu Ať žijí duchové 15. 10. 2017 -  výsledek – rodičům bude elektroniky nabídnuta možnost účasti – budou určeny počty dětí a dospělých zájemců – dopravu uhradí Záškolák, cena vstupenky pro dospělé v plné výši 790,- Kč a pro děti 200,- Kč, po rozeslání e-mailu budou mít v případě velkého zájmu přednost ti nejdříve přihlášení

Konšelová – nebylo by možno přeložit plánované kroužky ze středy na jiný den, aby je mohly děti, docházející do ZUŠ navštěvovat? Jíšová – jedná se především o volejbal a Dancing Crackers, volejbal není možno přeložit vzhledem k vytíženosti tělocvičny a posunutí na jiný den v podvečerním čase by nebylo vhodné pro dojíždějící a menší děti, Dancing Crackers působí i na jiných školách a středu už má zahrnutou ve svém programu.

 

Zástupci nižších tříd, kteří tlumočí názor i jiných rodičů ze svých tříd:

-       nespokojenost a obavy s kvalitou personálního zajištěním 2. tř. a výuky Aj na škole  Ottlová – od jarních měsíců intenzivně pracovala na zajištění výuky v novém školním roce – shánění nových pedagogů – inzeráty, požadavky na ÚP, pedagogických fakultách, mezi známými řediteli okolních škol….bohužel se povedla sehnat jen část chybějících pedagogů, ostatní zajištění výuky muselo být zajištěno z „vlastních řad“ – Š. Czafíkové plně důvěřuje, zná její styl práce a věří, že výuku zvládne i bez předepsaného vzdělání

              po dlouhé debatě závěr: po členské schůzi 14.9. bude svolána mimořádná schůzka rodičů 2.-5.tř. k objasnění situace.

        

 

Další schůzka: 4. 10. 2017

  

Zapsala 6. 9. 2017  Jíšová