ZÁPIS

Zápis ze schůzky spolku Záškolák ze dne 6. 12. 2017

Místo konání – učebna Čj v ZŠ Postupice

Zapisovatelka –  Jíšová

Přítomni: Jíšová, Maršálková, Procházková, Kuncová, Neprašová, Kůstková, Řezníčková

Omluveni: Macháčová, Tůmová, Konšelová, Pokorná, Ottlová, Zachová, Kakosová, Malá, Plíhalová, Křístková

Bez omluvy:

Zahájení: 17,10 hod.

 

Program:   1. Minulé akce

                   2. Plánované akce

                   3. Různé

  

1.    Minulé akce

/ Jíšová /      Exkurze 1. a 2. stupně – projekt „Paměťové instituce“ – ukončen

Během listopadu žáci navštívili – NTM Brno, Muzeum loutek Prachatice, Husitské muzeum Tábor, Náprstkovo muzeum Praha

                   13. 11. – Jsem laskavec – projekt spolupráce a laskavosti – 9. tř. připravila pro místní seniory program na celé odpoledne – společná četba, nahlížení do kronik, práce na počítači, interaktivní tabuli, příprava pokrmu dle tajného receptu aj.

                    14. 11. – Program prevence – zástupce Policie ČR – pro celou školu postupně programy – kriminalita mládeže, přestupky, kyberšikana, šikana, návykové látky atd.

                     15. 11. -Sálová kopaná 2.st. – 4. místo, nejlepší střelec L. Nádvorník

                     20. 11. - Florbal – Neveklov – 2.st.  – 9. místo

                     25. 11. – Vánoční jarmark – pěkná akce, do pokladny 9.076,- Kč

                     29. 11. - Ekocentrum Vlašim – 8.+9.tř. – výukový program Zdravá svačina

                  1.-2. 12. – Pohádková noc – pěkná akce, pohádkový příběh si užili děti i dospělí

                       5. 12. – Mikuláš – nadílka ve škole i školce

                                 - začala výuka plavání

                                 - z posledního vyhlášeného sběru papíru do pokladny 1.717,- Kč

 

 

2.  Plánované akce

/Jíšová/

7. 12. - aranžerská soutěž na SZeŠ Benešov – 3 dívky 8.+9.tř.

8. 12. – nepůjde elektřina – provoz ZŠ i MŠ nepřerušen, stravování v MŠ zajištěno, v ZŠ si děti přinesou místo oběda svačinu, odpolední kroužek tanečků a počítačů odpadá, florbal se uskuteční

12. 12. – plavání

14. 12. –  16,00 hod. schůzka rodičů k LVK, který se uskuteční 15. – 19. 1. v Herlíkovicích

           - 16,00 hod. Vánoční dílničky v I. oddělení ŠD - pouze pro toto oddělení z důvodu nemoci druhé paní družinářky

16. 12. – 3. kolo OP žactva ve volejbale – Postupice

Od 18. 12. – Vánoční zpívání – vždy ráno před začátkem výuky ve vestibulu školy

21. 12. – 8,10 hod. Bleší trh a od 17,00 hod. Vánoční besídka

22. 12. – Třídní den – nadílky ve třídě u stromečku, úklid tříd

     Dopis pro rodiče k poslednímu týdnu bude zaslán – předběžná informace – vyučování Po, Út, St – dle rozvrhu, Čt a Pá 1. st. ukončeno vyučování v 11,35 hod. a 2. st. ve 12, 30 hod., provoz školní družiny beze změn

23. – 2. 1. Vánoční prázdniny v ZŠ i MŠ – nástup ve středu 3. 1. 2018!

 

3.  Různé

Jíšová – na základě žádostí o opakování zájezdu na muzikál objednány vstupenky na nový muzikál Královna Kapeska ( 27.5.2018), bližší informace a vyhlášení akce pro zájemce proběhnou v dubnu

-       ve škole již nesbíráme víčka – důvod – nezájem výkupen o tuto surovinu

-       vzhledem k malému počtu zástupců na této schůzce, nelze schválit příspěvek dětem na dopravu na LVK, přeloženo na příští schůzku, předběžný návrh 300,- Kč/žák, který se kurzu zúčastní

Maršálková – byly již rozdány dětem přihlášky na Bleší trh? Jíšová – nebyly, budou rozdány přibližně týden před konáním akce

-       upozorňuje na to, že rodiče nejsou v některých případech informováni, když odpadne kroužek, je sice dobře, že děti mohou po dobu kroužku zůstat ve ŠD, ale např. někdy pak rodiče vyzvedávají sourozence v různých časech zbytečně nebo by dítě mohlo odjet domů samo dřívějším autobusem. Jíšová – předá informaci vedoucím kroužků

Kuncová – v jakém předstihu je třeba žádat ředitelku školy o uvolnění dítěte z vyučování během školní roku (např. z důvodu rodinné dovolené)? Jíšová – nejlepší je požádat ihned, jakmile je znám rodiči potřebný termín, ředitelka školy má čas na rozhodnutí o případném uvolnění x neuvolnění a především o termínu informovat na poradě vyučující, kteří si mohou např. zajistit s předstihem potřebnou klasifikaci aj. Žádost je třeba předložit na předepsaném tiskopisu, který je uložen na školních stránkách v záložce „Dokumenty“.

 

 

Další schůzka: 3. 1. 2018 – příprava karnevalu 17.2.

  

Zapsala 6. 12. 2017  Jíšová