ZÁPIS

Zápis ze schůzky spolku Záškolák ze dne 7. 2. 2018

Místo konání – učebna Čj v ZŠ Postupice

Zapisovatelka –  Jíšová

Přítomni: Jíšová, Maršálková, Řezníčková, Pokorná, Ottlová, Malá, Křístková, Kakosová, Kuncová, Tůmová, Plíhalová

Omluveni: Macháčová, Neprašová, Kůstková, Konšelová, Procházková, Zachová

Bez omluvy:

 

Zahájení: 17,10 hod.

 

Program: 1. Minulé akce

                   2. Plánované akce

                   3. Finance

                   4. Ples

                   5. Různé

                   

1.    Minulé akce

/Ottlová/

15. – 19. 1. – LVK Herlíkovice – výběr žáků 2.st.

20. 1. – 4. kolo OP žactva ve volejbale – Týnec nad Sázavou – 3. místo

Testy Kalibro – 9.tř. – Čj, Ma, Aj – odesláno, bude vyhodnoceno cca za 2 měsíce

 

2.  Plánované akce

/Ottlová/

9. 2. – ředitelské volno v ZŠ (školení pedagogů), provoz MŠ nepřerušen

13. 2. – plavání

14. 2. – Den ředitelky a Valentýn ve škole

15. 2. – Anglické divadlo v ZŠ – 3. – 6. tř.; 60,- Kč

17. 2. – Dětský karneval – tělocvična ZŠ – 13,30 hod.

19. 2. – Kalibro – testy 5. tř. Čj ; odpolední bruslení 2.st.

20. 2. – Kalibro – testy 5. tř. M ; plavání

21. 2. – Kalibro – testy 5.tř. Aj

27. 2. – poslední lekce plavání, pozor! – následuje změna rozvrhu

5. 3. – Kalibro – testy 3. tř. Čj

6. 3. – Kalibro – testy 3. tř. M

7. 3. – Kalibro – testy 3.tř. Aj

12. – 16. 3. – jarní prázdniny

 

3.  Finance

Ottlová – žádost o příspěvek na Den ředitelky – přítomnými odsouhlasen příspěvek na tuto   akci cca 1.500,- Kč

4.  Ples

Jíšová – 24. 3. – Ples – oslovení sponzorů, dopis rodičům, žádost o tombolu, termín prodeje vstupenek – musí být provedeno s dostatečným předstihem vzhledem k termínu jarních prázdnin

   - odsouhlaseno - vstupné 100,- Kč při účasti, lístek s místenkou

                                               50,- Kč pouze vstupenky pro podporu plesu

   - úkol do příští schůzky:

1)rozmyslet a pomoci při obsazování služeb – zástupce rodičů zajistí oslovení ostatních třídních zákonných zástupců žáků – především služba na vydávání tomboly a zajištění šatny

2) připravit typy na nákup cen za obdržené finanční příspěvky v hotovosti

 

5.  Různé

Ottlová – nový žák s asistencí ve 4.tř. – asistentka pí. Červová

             - prosí o šíření informace, že škola od 1. 9. 2018 shání učitele/ku  matematiky

Tůmová – vzhledem k termínu jarních prázdnin, konání plesu a následných Velikonoc – v letošním roce nebude Záškolák organizovat Velikonoční jarmark, nebyl nalezen vhodný termín na realizaci

Na závěr proběhla všeobecná diskuze o inkluzi a zapojování žáků s poruchami do vzdělávacího procesu, o kompetencích asistentů pedagoga, vzdělávání a financování asistentů apod.

 

  

Další schůzka: 7. 3. 2018 – účast nutná – PLES!

  

Zapsala 7. 2. 2018  Jíšová