ZÁŠKOLÁK, z. s.

 Stanovy

 Zástupci Záškoláka školní rok 2017/2018

Pokladní zpráva Záškolák, z. s. při ZŠ Postupice - školní rok 2016/2017

Zpráva o činnosti spolku Záškolák za školní rok 2016/17

Zápis z členské schůze Záškoláka, z. s.

Zápis z voleb do Školské rady na období 2018-2020