ZPRÁVA O ČINNOSTI

 

    

Zpráva o činnosti spolku Záškolák za školní rok 2016/17

 

     Členky výboru, ve kterém jsou zástupci jednotlivých tříd a školy, se scházely na pravidelných schůzkách (většinou první středu v měsíci) od září 2016 do června 2017.

 

     Na každé schůzce došlo ze strany školy k seznámení s plánem činnosti školy na další měsíc, s provozními záležitostmi, k vyhodnocení uplynulých akcí a vždy zůstal prostor na dotazy, připomínky, nápady…..

 

      Díky práci členek výboru se uskutečnily 4 velké akce, které jsou zaměřené především na podporu prezentace školy a na zapojování rodičů do aktivit školy. Jednalo se o slavnostní otevření hřiště s umělým povrchem turnajem rodičů a dětí v přehazované, Dětský karneval, Ples rodičů a volejbalový turnaj bývalých žáků.

     K 31.12.2016 ukončilo svoji činnost místní RC Kostičky. Byla by škoda nepokračovat v již tradičních akcích, které rodinné centrum pořádalo, patronát nad těmito aktivitami převzal Záškolák. Z těchto akcí byl zdárně zajištěn Velikonoční jarmark a Pohádkový les.

      V letošním roce proběhl za naší podpory velmi kladně hodnocený projekt zaměřený na pomoc dětem v Zambii.

 

      V průběhu celého roku docházelo z pokladny sdružení k podpoře školní a mimoškolní činnosti dětí – materiální podpora 18 kroužků, cestovné + startovné při reprezentaci školy, nákup Mikulášských balíčků, příspěvek na školní výlety, hory, odměny pro děti – soutěže, reprezentace, rozloučení se školou, Den ředitelky, Den dětí …..

Do pokladny jsme se snažili získat peníze především z členských příspěvků, příspěvků na činnost kroužků, plesu, dobrovolného vstupného z pořádaných akcí, sběru papíru, prodejem výrobků na Velikonočním jarmarku apod.

 

     

 

 

Vypracovala: Jana Jíšová

 

V Postupicích 4. 9. 2017