Akce školy ve školním roce 2017 - 2018

Podrobnější informace k akcím jsou obsaženy v zápisech Záškolák z. s.
 
ČERVEN

1.6. Den dětí Praha – 1. – 9. tř.

3. - 5.6. – školní výlet Smršťov - 7. tř.

6.6. – exkurze Lidice – 2. st.

7.6. – odměna ze soutěže Strážci památek 2018 - Pořešín – D. a V. Zhorné,

                                         K. Kakosová, K. Buřičová

8.6. školní výlet Kamenice – 1. – 5. tř.

14.6. – exkurze NTM Praha – 2. st.  

         – exkurze dílny SOU Benešov – 2. tř.                   

15.6. –  ŠD – turnaj ve florbale – 1. st.

         – akce pro děti a rodiče – 9. tř.

17.- 19.6. školní výlet Kácov - 6. tř.

                   školní výlet Jizbice - 9. tř.

18. - 19.6. – školní výlet Zruč n. S. – 8. tř.

20.6. – přednáška ÚP k volbě povolání – 8. tř.

        – soutěžní odpoledne pro děti a rodiče 1. st.

           rozloučení se školou – 5. tř.

21.6. – Dravci – 1. – 9. tř.

21. – 24.6.   volejbalové soustředění - výběr

22.6. –  exkurze NTM Praha – 3. – 5. tř.

25.6. – přírodovědná vycházka Konopiště – 7. tř.

25.6. – Den ředitelky

26.6. – exkurze Praha – 1., 2. tř.

27.6. – Běh naděje s olympijskou vítězkou

            turnaj ve florbale – 2. st.

29.6. –  slavnostní zakončení školního roku

 

 
KVĚTEN

2.5.  – exkurze Praha – 3. - 5. tř.

3.5.  – krajské kolo Helpík Praha – výběr – 3., 4. místo, postup do

          celostátního kola

        – okresní kolo McDonald Cup Vlašim – výběr

4.5.   – Škola nanečisto

9.5.   – projektový den SPŠ Vlašim – K. Buřičová,

                                       K. Kakosová, L. Mistolerová, D. a V. Zhorné

        – Pohár rozhlasu Vlašim – výběr 6., 7. tř.

        – Ekocentrum Vlašim – 3., 4. tř.

        – divadlo v ŠD – Doktorská pohádka

10.5. – úklid Špulka – 8., 9. tř.

         Pohár rozhlasu Vlašim – výběr 8., 9. tř.

11.5. – Škola nanečisto

14.5. – výchovný koncert – 1. – 9. tř.

15.5. – projektový den SPŠ Vlašim – K. Buřičová,

                                        K. Kakosová, L. Mistolerová, D. a V. Zhorné,

                                        D. Šimánek

16.5. – exkurze Vrchotovy Janovice – 1. st.

18.5. – Škola nanečisto

21.5. – Ekocentrum a SOU Vlašim – 6., 7. tř.                        

24.5. – 25.5. – exkurze Brno a Macocha – 2. st.

25.5. – krajské kolo Tanečního poháru Mladá Boleslav – V. Jurníčková,

           Z. Pokorná

        – exkurze Praha – ŠD

25.5. – 26.5. – celostátní kolo Helpík Velké Losiny – K. Tomisová,

                     D. Kůstková – 8. místo, A. Charvátová, G. Šporerová

26.5. – Volejbalový turnaj pro bývalé žáky

27.5. – zájezd na muzikál Královna Kapeska

28.5. – focení

29.5. – koncert fléten

30.5. – krajské kolo plaveckoběžeckých závodů Čelákovice –  M. Řezníček

 
 
DUBEN

  4.4. – okresní kolo recitace Bystřice – N. Šmídová

  5.4. – turnaj ve vybíjené Benešov – výběr 3. – 5. tř. – 4. místo

11.4. – Ekocentrum Vlašim – 1., 2. tř.

         – plaveckoběžecké závody Benešov – výběr, M. Řezníček – 1. místo

                                                                                  Z. Pokorná – 3. místo

12.4. – Helpík – 4., 5. tř.

14.4. – Vítání občánků

15.4. – turnaj ve volejbale Zruč n. S. – výběr, 4. místo

20.4.  Taneční pohár Benešov – výběr, 1., 2., 3. místo

23.4. – McDonald Cup Vlašim – výběr, 3. místo

24.4. – exkurze Praha – 1., 2. tř.

27.4. N. Winton Vlašim – 7., 8. tř.

        – turnaj Ámosovi bratři – výběr

28.4. – Pohádkový les

 

 

 
BŘEZEN

  5.3. – Kalibro Č3

  6.3. – Kalibro M3

  8.3. – Kalibro A3

  9.3.   trénink plavců

20.3. – volejbalový turnaj dívek Vlašim – výběr

23.3. trénink plavců – výběr

           ŠD – Noc s Andersenem

24.3. – PLES Záškolák, z.s.

27.3. – školní kolo recitační soutěže 

 
 
 
ÚNOR

  5.2. – bruslení Benešov – 2. st.

  6.2. – plavání Benešov - MŠ, 2., 3. tř.

13.2. – plavání Benešov - MŠ, 2., 3. tř.

14.2. – Valentýn ve škole

         – Den ředitelky

15.2. – anglické divadlo – 3. – 6. tř. 

17.2. – Maškarní ples

19.2. – Kalibro Č5

         – bruslení Benešov – 2. st.                   

20.2. – plavání Benešov - MŠ, 2., 3. tř.

         – Kalibro M5

21.2. – Kalibro A5

27.2. – plavání Benešov - MŠ, 2., 3. tř.

 
 
LEDEN

  9.1. – plavání Benešov - MŠ, 2., 3. tř.

15.1. – 19.1. – LVK Herlíkovice – výběr 2. st.

16.1. – plavání Benešov - MŠ, 2., 3. tř.

20.1. turnaj ve volejbale Týnec – výběr

22.1. – Kalibro Č9

23.1. – plavání Benešov - MŠ, 2., 3. tř.

         – Kalibro M9

24.1. – Kalibro A9

30.1. – plavání Benešov - MŠ, 2., 3. tř.

         – okresní kolo OČj Benešov – L. Mistolerová

 

 
PROSINEC

 1.12. – Pohádková noc – 1. – 3. tř., 9. tř. 

 5.12. – plavání Benešov - MŠ, 2., 3. tř.

         – Mikulášská nadílka – 9. tř.

 7.12. – aranžerská soutěž Benešov – L. Stará, A. Šteigerová, L. Mistolerová                                           

12.12. – plavání Benešov - MŠ, 2., 3. tř.

14.12. – Vánoční dílnička v ŠD

16.12. turnaj ve volejbale Postupice – výběr

18.12. – Vánoční zpívání – celý týden

21.12. – Bleší trh

           – Vánoční besídka

22.12. – Třídní nadílkový den

 
 
LISTOPAD

7.11. – exkurze Prachatice Muzeum loutek a cirkusu – 1. st. 

10.11. – exkurze Tábor Husitské muzeum – 2. st.

13.11. – Jsem laskavec – akce pro seniory -  9. tř.                    

14.11. – prevence Policie ČR – p. Malušek – 1. – 9. tř.

           – ŠD  - mobilní planetárium

15.11. – turnaj v sálové kopané Benešov – výběr

20.11. – turnaj ve florbale Neveklov – výběr

24.11. – exkurze Tábor Husitské muzeum – 1. st.  

25.11. – Vánoční jarmark

28.11. – exkurze Praha Náprstkovo muzeum – 2. st.

29.11. – Ekocentrum Vlašim – 8., 9. tř.

30.11. – exkurze Praha Náprstkovo muzeum – 1. st.

 

 
ŘÍJEN

  6.10. – slavnostní otevření 2. odd. ŠD + tvořivé dílničky

  7.10. turnaj ve volejbale Kácov – výběr

12.10. – exkurze Muzeum J. A. Komenského Praha – 2. stupeň

14.10. – Vítání občánků

15.10. – zájezd na muzikál Ať žijí duchové

19.10. – exkurze Vítkov Praha – 2. stupeň

21.10. – turnaj ve volejbale Kunice – výběr

31.10. – exkurze Terezín – 2. stupeň

          – exkurze Národní technické muzeum Praha – 1. stupeň

 

 
ZÁŘÍ

  8.9. – taneční hodina s Dancing Crackers

20.9. – Atletická všestrannost Vlašim – výběr 1. st.

26.9. – Den jazyků OA Vlašim – 8., 9. tř.