Elektrolýza vody
Foto_01 Foto_02 Foto_03 Foto_04
thn_Foto_01.jpg thn_Foto_02.jpg thn_Foto_03.jpg thn_Foto_04.jpg
Foto_05 Foto_06 Foto_07 Foto_08
thn_Foto_05.jpg thn_Foto_06.jpg thn_Foto_07.jpg thn_Foto_08.jpg

Dne 15. 12. 2017 jsme se žáky 8. ročníku provedli pokus s elektrolýzu vody.  Kdy dochází účinkem el. proudu k rozkladu vody na plynný vodík a kyslík. Do vody jsme nasypali chlorid sodný neboli kuchyňskou sůl, která se po průchodu el. proudu štěpí na ionty.

Dokázali jsme si, že roztok chloridu sodného ve vodě vede el. proud – žárovka připojená k obvodu svítila.