INFORMACE

Zveme na letošní Běh naděje ve středu 27. 6. 2018. Startujeme od školy v 8,30 hod.

Informace k platbě stravného a příspěvku za MŠ

Ve čtvrtek 31. 5. končí všechny kroužky!

GDPR - pověřenec pro ochranu osobních údajů

Seznam přijatých žáků do MŠ od 1. 9. 2018

 

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR v letošním roce nabízíme chronicky nemocným dětem pojištěným u VZP možnost zúčastnit se třítýdenního léčebně-ozdravného pobytu v rámci programu Mořský koník 2018 v Bulharsku a Černé hoře.
 

 

Záškolák při ZŠ Postupice pořádá 26. května 2018 VOLEJBALOVÝ TURNAJ BÝVALÝCH ŽÁKŮ ŠKOLY

Zápis do Mateřské školy Postupice se bude konat 10. 5. 2018 od 13 do 16 hod. Rozhodnutí ředitelky školy

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v 1. třídě ZŠ Postupice od 1. 9. 2018

SBĚR PAPÍRU v ZŠ Postupice. Papír můžete odevzdávat do 4. května 2018

NÁBOR NOVÝCH ŽÁKŮ ZUŠ Vlašim

Zájemci o KURZY ANGLIČTINY PRO DĚTI se mohou přihlásit do 11. června 2018

Záškolák z.s. zve všechny na jubilejní 10. Procházku pohádkovým lesem  28. dubna 2018

ZÁPIS do 1. třídy Základní školy v Postupicích se konal 4. dubna 2018 od 13,00 do 17,00 hodin. Kritéria ZŠ.

ZÁŠKOLÁK při ZŠ a MŠ pozval na SPOLEČENSKÝ PLES, který se pořádal v sobotu 24. března 2018 v RESTAURACI U SOKOLA

Dětský karneval organizoval Záškolák v sobotu 17. února 2018


Školská rada na období 2018 - 2020 bude pracovat ve složení:

                                    - zástupce zřizovatele Miloslav Půta

                                    - zástupce pedagogů Mgr. Michaela Šetková

                                    - zástupce rodičů Štěpánka Tůmová


ZŠ a MŠ Postupice Vás srdečně pozval na: Vánoční den ve škole 21. 12. 2017.

Jménem hlavní organizátorky Štěpánky Tůmové Vás srdečně zveme do Postupic na Vánoční jarmark dne 25. listopadu 2017 od 13:00 hod na hřišti u sokolovny.

MŠ pořádala v úterý 31. 10. 2017 tradiční, setkání s lampióny.

SBĚR PAPÍRU v ZŠ Postupice. Papír můžete odevzdávat do 10. 11. 2017 a dál průběžně

Oznámení: Ve dnech 26. 10. a 27. 10. je MŠ uzavřena.

ZŠ a MŠ Postupice se od 1.10. 2017 zapojila do projektu Vzdělávací programy paměťových institucí do škol a  získala částku 120 000 Kč.

Zveme Vás dne 6. 10. 2017 od 15.00 do 17.00 hod. na tvořivé posezení do nově vybavené školní družiny

Oznámení: V pátek 29.9. 2017 je vyhlášeno v ZŠ ředitelské volno.

Projekt ŠAMPION


Od 1. 9. 2007 Školní vzdělávací program pro ZV "Cesta poznání"

Časový rozpis vyučovacích hodin

Plán na rok 2017 - 18

Prázdniny ve školním roce 2017 -  2018

Rada dětí - zástupci pro školní rok 2017 -  2018

Nabídka mimoškolní činnosti na škole od 1.10. 2017


Ředitelka – Mgr. Miroslava Ottlová, kontakt miroslava.ottlova@zspostupice.cz, 317796186, konzultační hodiny – pátek 12,30 – 15,00 hod. (dále po telefonické domluvě)

Výchovná poradkyně – Mgr. Michaela Šetková, kontakt michaela.setkova@zspostupice.cz, 317796186, konzultační hodiny – úterý 13,00 – 13,45 hod. (dále po telefonické domluvě), kariérové poradenství, možnost doporučení odborníků pro řešení problémů dětí: dětský psycholog, logoped

Metodik prevence – Mgr. Gerda Pastorková, kontakt gerda.pastorkova@zspostupice.cz, 317796186, konzultační hodiny – úterý 12,00 – 12,35 hod. (dále po telefonické domluvě), prevence rizikového chování, možnost doporučení odborníků pro řešení problémů dětí


Od září 2007 zapojení do: - mezinárodního projektu EUDAP 2, zaměřeného na prevenci patologických jevů

                                   - projektu Ovoce a zelenina do škol - v letošním roce i pro 2. stupeň

Ke 30.11. 2012 získala škola certifikaci značkou „Rodiče vítáni“ od společnosti EDUin, o.p.s. (www.rodicevitani.cz)

 


Školská rada na období 2015 - 2017 bude pracovat ve složení:

                                    - zástupce zřizovatele Miloslav Půta

                                    - zástupce pedagogů Mgr. Michaela Šetková

                                    - zástupce rodičů Štěpánka Tůmová


 

Od 1.9. 2014 pracuje na škole pobočka ZUŠ Vlašim - žáci si mohou vybrat hru na kytaru.

 

 Od 16.9. 2015 pracuje na škole pobočka taneční skupiny Dancing crackers zabývá se moderními tanečními styly Street dance (Break dance, House dance, Poping, RNB atd.)

 


Autoři příručky Bezpečně na internetu si Vás dovolují oslovit v souvislosti se spuštěním nového webu www.kyberšikana.eu (opravdu s háčkem)
Web je určen pedagogům, žáků i rodičům a v podstatě každému, kdo by se o daném tématu chtěl dozvědět více.

 
Co všechno se ve škole průběžně sbírá. Za odevzdané předem děkujeme.
 

ZŠ a MŠ Postupice se od 1. 1. 2017 zapojila do projektu OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro ZŠ a MŠ I a získá částku 412 300 Kč.