Plán 2017/2018

 

srpen -            28.8. - nástup do zaměstnání

                        28.8. – 13,00 hod. - školení BOZP a PO - p. Bešťáková

                        29.8. – 9,00 hod. – pedagogická rada

září -               4.9. - 8,00 hod. - slavnostní zahájení školního roku, přivítání prvňáčků   

                        Rada dětí - každé úterý 9,40 hod.        

                        6.9. -  Záškolák, pravidelně 1. středu v měsíci

                        14.9. - 15,30 hod. – plenární schůze Záškolák (st)

                        22.9. - tematické plány – sdílená složka

                        27.9. - IVP

                        28.9. – státní svátek

                        29.9. – ředitelské volno

                        běžecké závody, turnaj ve volejbale

                        kroužky - nabídka

                        sběr papíru, elektrospotřebičů, tonerů, oleje, baterií, víček

říjen –             26.10. - 27.10. - podzimní prázdniny 

                       zahájení mimoškolní činnosti

                       plavecké závody

                       rozbory opakovacích pís. prací - Č, M   

listopad –       ?.11. – Burza škol Benešov KC Karlov  

                       17.11. – státní svátek          

                       21.11. - 15,05 hod. -  pedagogická rada (út) 

                       23.11. – 15,00; 15,30 hod. - třídní schůzky (čt)

                       25.11. -  Vánoční jarmark

                        turnaj v sálové kopané, turnaj ve florbale   

                        olympiády – školní kola    

prosinec –      1.12. - Pohádková noc ve škole

                       5.12. - plavání  2., 3. tř., MŠ – úterý 8,30 - 10,00 hod. – Cz, Mar, Kr  

                                 - Mikulášská nadílka

                        21.12.- Vánoce ve škole

                        23.12. - 2.1. - vánoční prázdniny

leden -            23.1.  – 15,05 hod. -  pedagogická rada (út)    

                        25.1. - 15,00; 15,30 hod. - třídní schůzky (čt)

                        31.1. - rozdání vysvědčení          

                        rozbory pololetních pís. prací - Č, M, Cj

                        Den ředitelky

                        olympiády  – okresní kola

                        testy KALIBRO –9. tř.  

                        ? - lyžařský výcvikový kurz - 7.,8.,9. tř.

únor -              2.2.  - pololetní prázdniny

                       17.2. Maškarní ples pro děti    

březen –         12. – 18.3. - jarní prázdniny                   

                        24.3. - Ples Záškoláka  

                        29.3. – 2.4. – velikonoční prázdniny

                        recitace – školní kolo

                        testy KALIBRO – 5. tř.    

                        turnaj ve vybíjené – 3., 4., 5. tř.

                        turnaje ve volejbale             

duben –          4.4. – 13,00 - 17,00 hod. - zápis do 1. třídy

                        17.4.  – 15,05 hod. -  pedagogická rada (út)   

                        19.4. - 16,00; 16,30 hod. - třídní schůzky (čt)

                        Škola nanečisto

                        Dopravní dopoledne

                        turnaj ve volejbale , Mc Donalds Cup, plavecko-běžecké závody

                        testy KALIBRO – 3. tř.  

květen –         1., 8. 5. – státní svátek

                        fotografování žáků

                        Pohár rozhlasu - 6.-9. tř.

                        Atletická všestrannost

                        schůzka rodičů budoucích prvňáčků

 červen –        1.6. - Den dětí

                        21.6. – 15,05 hod. - pedagogická rada (čt)

                        27.6. - Běh naděje

                        29.6. - slavnostní ukončení školního roku 

                        školní výlety

                        rozbory závěrečných pís. prací - Č, M, Cj

                        Den ředitelky

 

              Výchovné koncerty, exkurze, divadelní představení, přednášky, soutěže