Prevence
Foto_01 Foto_02 Foto_03 Foto_04
thn_Foto_01.jpg thn_Foto_02.jpg thn_Foto_03.jpg thn_Foto_04.jpg
Foto_05 Foto_06 Foto_07 Foto_08
thn_Foto_05.jpg thn_Foto_06.jpg thn_Foto_07.jpg thn_Foto_08.jpg

V úterý 14. listopadu 2017 se žáci 1. – 9. ročníku zúčastnili přednášky s pprap. Janem Maluškem, policistou OO PČR Vlašim, která byla zaměřená na prevenci kriminality, nebezpečí zneužívání návykových látek a zásady bezpečného chování v rizikovém prostředí. Žáci nejprve se zájmem zhlédli prezentaci k dané problematice a poté se hojně začali zapojovat do diskuse s přednášejícím. Akce byla pro nás velmi přínosná a v budoucnu se budeme těšit na další zajímavá témata.