Technické muzeum v Brně
Foto_01 Foto_02 Foto_03 Foto_04
thn_Foto_01.jpg thn_Foto_02.jpg thn_Foto_03.jpg thn_Foto_04.jpg
Foto_05 Foto_06 Foto_07 Foto_08
thn_Foto_05.jpg thn_Foto_06.jpg thn_Foto_07.jpg thn_Foto_08.jpg

První sobotu  v listopadu  se žáci naší školy vydali na výlet do Brna, kde pro ně byla připravena prohlídka TECHNICKÉHO MUZEA.  Cesta po dálnici utekla rychle. Po krátkém  hledání místa k zaparkování mohla prohlídka muzea začít. Žáci byli rozděleni na dvě skupiny. Pro každou byl připraven program s odborným a poutavým výkladem. První skupina  se prošla „Uličkou řemesel“.  Děti tak nahlédly do dílen ševce, holiče či zámečníka.  Navštívily hospodu, koloniál s pražírnou kávy a zubařskou ordinaci. Seznámily se s životem na dvoře pavlačového domu…..Druhá skupina si vyzkoušela zábavnou formou  různé zákony fyziky – optiky,  akustiky, elektřiny, magnetizmu…….v technické herně. Když se obě skupiny vystřídaly, prošli žáci společně s  dospěláky  jednotlivé expozice muzea  zaměřené na   nožířství, kovolitectví, motory  (vodní, parní, letecké) „salon mechanické hudby“, expozici věnovanou času či kultuře nevidomých. Po krátké přestávce  - občerstvení,  se děti vrátily do technické herny, kde si vyzkoušely jednotlivé zákony fyziky. V muzeu jsme společně s dětmi strávili příjemný den, byť pro ně byla připravená procházka historickou částí Brna. Malé objevitele si získala nejen technická herna, ale i laskavý přístup lektorů v muzeu, kteří se dětem věnovali - zodpovídali jim na jejich dotazy a mnoho exponátů (pokud to  šlo) si mohly děti vyzkoušet nebo poznat v provozu. Ve večerních hodinách jsme se společně vrátili domů a už teď se těšíme na akci další – „Vánoční Prahu“!