Terezín
Foto_01 Foto_02 Foto_03 Foto_04
thn_Foto_01.jpg thn_Foto_02.jpg thn_Foto_03.jpg thn_Foto_04.jpg
Foto_05 Foto_06 Foto_07 Foto_08
thn_Foto_05.jpg thn_Foto_06.jpg thn_Foto_07.jpg thn_Foto_08.jpg

Dne 31. 10. nás projekt zavedl na velice pohnuté a smutné místo do Terezína, bývalého koncentračního tábora a židovského ghetta. Žáci druhého stupně poznali život zdejších vězňů nejen během 2. světové války, ale také život dřívějších vězňů, například Gavrila Principa – atentátníka, který spustil 1. světovou válku a dozvěděli se také mnoho o založení a fungování samotné pevnosti Terezín. Na závěr průvodci dětem pustili kontrastní unikátní film pořízený za 2. světové války jako propagaci koncentračního tábora, který měl ukázat kritikům báječný život vězňů.